Arne Jon Isachsen
Professor i samfunnsøkonomi

NYHETER

Fra Marx og Lenin - til Xi Jinping Notat oktober 2023
Hvor går Kina? Notat august 2023
Xi Jinpings Kina Notat april 2023
Lojalitet - for mye av en god ting? Notat april 2023
Etter Partikongressen Notat mars 2023

BIOGRAFI

Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Doktorgrad i Economics fra Stanford University. Tidlig ute med studier av penge- og valutapolitikk. God på Kina. Aktiv samfunnsdebattant og skribent. Isachsen holder foredrag og seminarer for akademia og næringsliv.

KONTAKT

E-post: arne.j.isachsen@bi.no (For seminar kontakt post@seminarpartner.no)
Telefon: +47 93496979
Meld deg på månedsbrevet her

ARTIKLER

2020

Kinas sterke mann Notat mai 2020
Too closed for comfort  Centre for Economic Policy Research april 2020
"The End of History?" ... og hva som kom etter Notat mars 2020
Handelsavtale med Kina - noen observasjoner og vurderinger Notat februar 2020

2017

Noen betraktininger omkring NOU 2017: 13  Notat 3/2017
Norges Bank i støpeskjeen  Samfunnsøkonomen nr. 6 2017
Hva nå, Angela Merkel?  Notat 1/2017
Statseide foretak på offensiven i Kina  Samfunnsøkonomen nr. 3 2017
Fire skjellsettende begivenheter Sparebankbladet april 2017
En verden i forvirring Sparebankbladet februar 2017

2016

Janet Yellen har ordet Sparebankbladet september 2016
Hva er problemet med gjeld? Sparebankbladet april 2016
Finansielle flanerier  Notat mars 2016

2015

Hva skjer i det kinesiske valutamarkedet?  Notat august 2015
Den greske statsgjelden  Notat juli 2015
Globalisering  Magma mai 2015
Når ulikhetene blir for store  Tidsskrift for samfunnsforskning nr 3, 2015
Mye vil ha mer CME Working Paper 1/15 januar 2015

2014

Når forskjellene blir for store CME Working Paper 8/14 oktober 2014
Bank og pølsebod - Hva er forskjellen? CME Working Paper 5/14 juni 2014
Noen betraktninger om Oljefondet CME Working Paper 4/14 juni 2014
Ulikhetens pris CME Working Paper 2/14 mars 2014>

2013

De gamle er eldst CME Working Paper 8/13 desember 2013
Bank og finans – hva har hendt? – og hva har vi lært? Praktisk økonomi & finans nr. 3, 2013, ss. 33-42
Sikker som banken SAMTIDEN nr. 3, 2013, ss. 78-89
Stabilt eller robust? CME Working Paper 6/13 juli 2013
Seeking Truth Juni 2013
Bank og finans: Hva har hendt? Og hva har vi lært? CME Working Paper 4/13 april 2013
Bollinger champagne CME Working Paper 1/13 januar 2013

2012

Penge- og valutapolitikken i Kina i boken Kinas økonomi, redigert av Jo Inge Bekkevold og Henning Kristoffersen, Gyldendal Akademiske
The role of China as a world power: What does China want? kapittel i boken Business and Politics in a New Global Order, Kjell Eliassen (editor), Telenor ten years at Fornebu, Oslo
På vandring CME Working Paper 2/12 Juni 2012
Is China falling apart? CME Working Paper 1/12 Mars 2012

2011

Felles valuta krever felles vaner CME Working Paper 6/11 Desember 2011
Fremvoksende økonomier Kapittel i boken "Finansråd i utfordrende tider. Om forvaltning og økonomisk politikk" september 2011
Økonomi er risikosport CME Working Paper 4/11 Juni 2011
Penge- og valutapolitikk i Kina CME Working Paper 2/11 Mai 2011

2010

Kinas makt CME Working Paper 7/10 Desember 2010
Korrupsjon i Kina - kommet for å bli? Nytt Norsk Tidsskrift 4/2010
Hvor er Keynes? Samfunnsøkonomen November 2010
Hva Kina vil CME Working Paper 6/10 Oktober 2010
Fortellinger om samfunnet CME Working Paper 5/10 Juni 2010
Finanskrisen - konsekvenser for USA Samfunnsøkonomen nr.4 Mai 2010
Om spekulasjon i valutamarkedet CME Working Paper 3/10 Mai 2010
Kina - Før, under og etter finanskrisen Magma nr.3 April 2010
Hvordan ville Keynes løst finanskrisen? E24 Februar 2010

2009

Scener fra en finanskrise CME Working Paper 7/09 Desember 2009
Kan Vesten redde Afrika? Samtiden November 2009
En dag med China Daily CME Working Paper 6/09 August 2009
Kina viser muskler CME Working Paper 5/09 August 2009
Finanskrisen - Den menneskelige faktor CME Working Paper 2/09 Mars 2009
Finanskrisen: Hvem skal betale gildet? Februar 2009
China's revival CME Working Paper 1/09 January 2009

2008

Kommer Amerika tilbake? CME Working Paper 7/08 Desember 2008
Demokrati på kinesisk Internasjonal Politikk, Nr.4, 2008
Brookings: Kina i farta - Hva gjør Amerika? 
Amerika: Økonomien og den nye presidenten 
Finanskrisen: Om å mene og å forstå 
Notat: Kina - et økonomisk under 
Om finanskrisen i USA CME Working Paper 6/08 Oktober 2008
Bolig- og finanskrisen i Amerika  Magma, nr. 3, 2008
Kjøp og salg av risiko CME Working Paper 3/08 Juni 2008

2007

Uro CME Working Paper 7/07 Desember 2007
Klimakvoter - avlat eller frelse? Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 3, 2007
Eiendomsrett i Kina - Noe annet enn hos oss August 2007
Utenrikspolitiske refleksjoner CME Working Paper 5/07 Juni 2007
Hvor går verden? Noen utvalgte krefter of trender  Magma, nr. 3, 2007
Euro for Norge? Økonomisk forum, nr. 4, 2007
Globalisering Økonomisk forum, nr. 1, 2007
Folk på vandring Internasjonal politikk, nr. 1, 2007
Norsk Utenrikspolitikk - Behov for reorientering? Februar 2007
Globalisering CME Working Paper 1/07 Januar 2007

2006

Elleve i Kina - ved én av dem CME Working Paper 8/06 September 2006
Democracy and Legitimacy Paper presented at International Symposium in Shanghai July
Verdens rikeste land CME Working Paper 6/06 Juni 2006
Like før det smeller? Om globale ubalanser Internasjonal politikk, nr. 2, 2006
Økonomiske utfordringer i Kina Økonomisk forum, nr. 3, 2006
Canada Goose CME Working Paper 3/06 April 2006
Experiences with the euro thus far March 2006
Greenspan går fra borde, og Erna vil ha euro CME Working Paper 1/06 Februar 2006

2005

Norges Bank Watch 2005 
Andres penger Internasjonal politikk Desember 2005
Bank og finans i Kina CME Working Paper 5/05 November 2005
Internasjonal økonomi på randen? CME Working Paper 3/05 Juni 2005
An Independent Review of Monetary Policymaking in Norway  (with Øystein Dørum and Steinar Holden) April 2005
Kina CME Working Paper 2/05 Februar 2005
Bananer,dollar og WTO Hva nå USA og Europa? (ed. by John Kristen Skogan), Gyldendal Akademisk, Oslo 2005 pp 137-155

2004

Vekst og fordeling - noen betraktninger om EU og USA Økonomisk forum, nr. 8, 2004
Reisebrev fra Belgia CME Working Paper 3/04 Juni 2004
Seks artikler om økonomisk vekst, renter og valuta CME Working Paper 2/04
Uro i Euroland Publisert i Magma, Mars 2004

2003

Uro i Euroland Desember 2003
Reisebrev fra Vietnam Desember 2003
Reisebrev fra Amerika CME Working Paper 5/03,  Desember 2003
Trenger Norge en valutakurspolitikk?CME Working Paper 3/03,  August 2003
Fire år med Euro CME Working Paper 1/03,  Januar 2003

2002

Den vanskelige valutakursenCME Working Paper 7/02,  Oktober 2002
Har norske bedrifter for dårlig tilgang på kapital? Kapittel 10 i boken "Hva gjør oljepengene med oss?" Cappelen Akademiske Forlag, Oslo, Mai 2002, pp 194-208
The Euro Is Political, But it Will Bring Major Economic Changes European Affairs, Winter 2002 pp 88-93, Volume 3, Number 1
Et passende penge- og valutapolitisk regime Norsk Økonomisk Tidsskrift, 115, 2001, s.107-124
Stiglitz om globalisering CME Working Paper 1/02, April 2002


”Den store gjettekonkurransen. Treffsikkerhet i makroøkonomiske prognoser” (with Geir H. Bjønnes and Svein O. Stoknes) Økonomiske Analyser, 1998, no 9, pp 34-41

”Den økonomiske krisen i Asia”, Internasjonal Politikk, 1998, pp 179-195

”Choosing a monetary policy target; some general observations”, in Choosing a monetary policy target (ed by Anne B. Christiansen and Jan F. Qvigstad), Scandinavian University Press, Oslo, 1997, pp 193-203

“Euroen som pengeenhet i Norge?”, Praktisk økonomi & ledelse, 1997, no 3, pp 33-44

”Oljefond, renter og valutakurs”, Sosialøkonomen, 1995, no 6, pp

”Økonomisk teori og økonomisk politikk”, Sosialøkonomen, 1995, no 1, pp 2-6

”Norsk valutapolitikk- Hvilke alternativer har vi å velge mellom?”, Sosialøkonomen, 1993, no 11, pp 16-21

”Understanding the market economy – Aspects of planning” (with Thorvaldur Gylfason and Carl B. Hamilton), Journal of World Trade, 1992, no 5, pp 25-33

“Privatization in central and eastern Europe” (with Thorvaldur Gylfason and Carl B. Hamilton), 1992, no 1-2, pp 13-21

“Forsker og forretningsmann” (with Øyvind Bøhren), Praktisk økonomi & ledelse, 1991, no 3, pp 115-120

”Om rentepolitikk” (with Dag E. Heier), Norsk Økonomisk Tidsskrift, 1991, pp 97-116
”Økonomisk samarbeid med Øst-Europa”, Nytt Norsk Tidsskrift, 1990, no 3, pp 257-268

”The hidden economy in Norway with special emphasis on the hidden labor market” (with Steinar Strøm), in The underground economies (ed by Edgar L. Feige), Cambridge University Press, New York, 1989, pp 251-265

“Realrenten i Norge i et hundreårsperspektiv”, Bergen Bank Kvartalsskrift, 1988, no 4, pp 35-44

”The size and growth of the hidden economy in Norway” (with Steinar Strøm), Review of Income and Wealth, 1984, pp 21-38

“Norwegian policy in the past decade and some thoughts on policy in the present one”, in International economic adjustment. Small countries and the European Monetary System,
(ed by Marcello de Cecco), European University Institute, Basil Blackwell, Oxford, 1983,
pp 49-64

“A quarterly wage and price model”, Norges Banks skriftserie, no 11, 1983

“Prisstopp mot inflasjon”, Statsøkonomisk Tidsskrift, 1982, pp 1-41

“Bruk av modeller i planleggingen”, Sosialøkonomen, 1982, no 7, pp 7-11

”The hidden economy: The labor market and tax evasion” (with Steinar Strøm), Scandinavian Journal of Economics, 1980, pp. 304-311

“Økonomiske betraktninger omkring den nye økonomiske verdensordningen”, Statsøkonomisk Tidsskrift, 1980, pp 119-140

”Penger og inflasjon i Sovjet”, Internasjonal Politikk, 1979, pp 649-667

”Inntektspolitikk og inflasjon i Norge”, Ekonomisk Debatt, 1978, no 1, pp 26-34

”A note on wage drift. The case of Sweden”, Scandinavian Journal of Economics, 1977, pp 366-374

“The demand for money in Norway”, Norges Banks skriftserie no 3, 1976

“The uneasy case for the Fisher-effect”, Sosialøkonomen 1974, no 8, pp. 26-34

FOREDRAG

2022

Oil and gas extraction and economic rent - the case of Norway Foredrag april 2022

2021

Xi Jinpings "China Dream" Foredrag november 2021

2020

Kina ville det annerledes - hva nå, vesten? Foredrag september 2020
Hva skjer i Kina? Foredrag februar 2020
Tar Kina teten? Foredrag januar 2020

2019

USA og Kina II Foredrag november 2019
USA og Kina I Foredrag september 2019
The Norwegian Experience Foredrag september 2019
Den økonomiske utviklingen i Norge Foredrag april 2019
Kinas Belt and Road Initiative Foredrag mars 2019

2018

Vil Euroen overleve? Foredrag november 2018
Tar Kina teten? Foredrag november 2018
Hva skjer i økonomien? Foredrag oktober 2018
Tar Kina teten? Foredrag august 2018
Hvor går Kina? Foredrag april 2018
Norges Bank i støpeskjeen Foredrag februar 2018

2017

Verden i forandring Foredrag november 2017
Globalt makroperspektiv Foredrag juni 2017
Challenges of enlarging the middle income group Foredrag mars 2017
European macroeconomic landscape Foredrag mars 2017
Hvordan ser utsiktene for din bedrift ut i 2017? Foredrag januar 2017

2016

Om Kina, USA og Euroland Foredrag september 2016
Fra gullstandard til inflasjonsstyring - hva blir det neste? Foredrag juni 2016
On China Foredrag juni 2016
Low oil prices – Challenges for Norway Foredrag april 2016
Makroøkonomiske tendenser - Hva har Norge i vente? Foredrag mars 2016

2015

Kina ved en skillevei? Foredrag september 2015
History and Business in China Foredrag september 2015
Economic Challenges Foredrag september 2015
Langvarig stagnasjon og lave renter lenge Foredrag august 2015
Quantitative Easing Foredrag mai 2015
The winner's curse - what does the oil money do with us? Foredrag mai 2015
Makroperspektiver April 2015
Norge etter oljen - Innlandets muligheter? Mars 2015
Economic and Political Challenges Januar 2015

2014

Verden i ubalanse - Utfordringer for Norge Desember 2014
Utfordringer i en ugrei verden November 2014
Lave renter i lang, lang tid fremover Oktober 2014
How to manage the oil fund - a never ending struggle Oktober 2014
Noen betraktninger om Oljefondet Oktober 2014
Den ene prosenten på toppen – og alle oss andre August 2014
En ugrei verden Juni 2014
Hva kan vi lære av finanskrisen?- De store linjene Juni 2014
Statens pensjonsfond utland April 2014

2013

Hva skal banker være?  Oktober 2013
Møter Kina veggen?  Oktober 2013
Hva skjer i økonomien?  Oktober 2013
China on the move Juni 2013
The Global Economy Mai 2013
Vil euroen overleve? Konsekvenser for Norge April 2013
Utviklingen i norsk økonomi sett i lys av krisen i Europa Januar 2013

2012

Bank og finans - Hva har hendt? Og hva har vi lært? November 2012
Kina på fremmarsj September 2012
Verdensøkonomien i ulage September 2012
Global Economic Outlook: European Challenges and Growth of Emerging Economies Juni 2012
Hvordan gjøre Norge mer innovativ Juni 2012
Crisis in the euro area Mai 2012
Krisen i euroland Mars 2012
Lederlønningene i taket - kapitalismens undergang? Februar 2012
Hva skjer i Kina? Konsekvenser for Nord-Norge Januar 2012
Globale Ubalanser - hva har Norge i vente? Januar 2012

2011

Government pension fund global - emerging market investments November 2011
Hva skjer i Kina? September 2011
Solvensproblemer i Euroland September 2011
The Financial Crisis on Iceland - A Macro Perspective  Mai 2011
Hva skjer i de fremvoksende økonomier? April 2011
What China Wants Januar 2011
Hva skjer i de fremvoksende økonomier? Januar 2011
Den internasjonale gjelds- og valutakrisen Januar 2011

2010

Krisen over - fortsetter veksten? Europa sett fra Kina November 2010
Hva Kina vil - og hva vil vi med Kina? September 2010
Den globale økonomien - hva har Norge i vente? September 2010
Makroøkonomiske tendenser - hva har Norge i vente? September 2010
Hva Kina vil September 2010
Global Challenges Juni 2010
How China, USA and Europe dealt with the financial crisis Juni 2010
Globale og hjemlige utfordringer for elektrobransjen Juni 2010
Economic and monetary policy in Norway - a historical perspective Mai 2010
På tide med en ny revolusjon? Mai 2010
Economic outlook April 2010
Washington seminar - 10th anniversary April 2010
Globale Trender Mars 2010

2009

Etter finanskrisen Desember 2009
Pengemengde, inflasjon og aktivapriser September 2009
Kan Vesten redde Kina? September 2009
China and the USA Juni 2009
Finanskrisen - Hvordan kunne det skje? Mai 2009

2008

Er verden på billigsalg? November 2008
Økonomi og politikk i dagens Kina November 2008
Finanskrisen i USA - min historie Oktober 2008
Kina - Rusk i maskineriet Oktober 2008
Asia - Hva skjer? September 2008
Fremtidsutsikter for Norge Juni 2008:
Asia Juni 2008
Globale Utfordringer April 2008
Global Challenges Januar 2008

2007

The Chinese Growth Miracle November 2007
Kina rister verden September 2007
Hva skjer i Russland? August 2007
Financial sector in China and in Norway September 2007
Internasjonale utfordringer Mars 2007

2006

Globalisering September 2006
Verdensøkonomien snudd på hodet? April 2006
State Owned Banks and Financial Markets in China March 2006
Utsikter i internasjonal økonomi Februar 2006
From Oil to Cash - Effects on Human Behavior Januar 2006

2005

Inflasjonsstyring - har vi funnet den ideelle løsningen? November 2005
Finansielle ubalanser September 2005
Utviklingen i Kina Juni 2005
Kineserne kommer! Trender i internasjonal og norsk økonomi  Mars 2005

2004

Some Observations on Current International Political and Economic Trends September 2004
What is happening in China?  September 2004
Hva skjer i økonomien?  September 2004
Hvilken økonomisk verden møter avgangselevene?  September 2004
Utviklingstrekk i internasjonal økonomi - hva betyr dette for den norske økonomien?  Juni 2004
Utviklingen i økonomien - nasjonalt og internasjonalt: hva er i ferd med å skje?  April 2004

2003

Utviklingen i internasjonal økonomi  Desember 2003
Terrorkrig, pessimisme, og investeringsvegring - hva skjer?  Mai 2003
Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter?  Mai 2003
Rammebetingelser for norsk økonomi  April 2003
Virkningene av euroen på europeisk og norsk økonomi  Februar 2003
Innlegg for Holden-utvalget  Januar 2003
Hva gjør oljepengene med oss?  Januar 2003

2002

Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken  November 2002
Pengebruk og Konkurransekraft  Oktober 2002
Den økonomiske politikken i Norge  September 2002
Appresiering av kronen  Juli 2002
Petroleumsformue og valutakurs  Juli 2002
Kapitalbevegelser og valutakurs  Juli 2002

2001

Folketrygden - kan vi stole på den?  September 2001

MÅNEDSBREV OG ANDRE BREV

Meld deg på månedsbrevet her

 Fungerer ikke linken? Send mail til Ruben Aag: ruben.aag@bi.no

2023

Fra Marx og Lenin - til Xi Jinping Notat oktober 2023
Hvor går Kina? Notat august 2023
Xi Jinpings Kina Notat april 2023
Lojalitet - for mye av en god ting? Notat april 2023
Etter Partikongressen Notat mars 2023

2022

Perspektiver på norsk oljepolitikk Notat mai 2022

2021

Eventyret om nullutslippssamfunnet Notat desember 2021
Xi Jinpings 'China Dream' Notat november 2021
Xi Jinping er ikke Mao Notat oktober 2021
Vi må snakke om Kina Notat februar 2021
Moderne pengepolitikk - for hvem? Månedsbrev januar 2021

2020

Internasjonal handel og finans - noen observasjoner Månedsbrev desember 2020
Hva skjedde i Wuhan for ett år siden? Månedsbrev EKSTRA desember 2020
Kapitalisme i koronaens tid Månedsbrev EKSTRA november 2020
Handelsavtale med Kina - er det tingen? Månedsbrev november 2020
Media skal tjene Partiet Månedsbrev oktober 2020
Om klimapolitikk, styring og fordeling Notat september 2020
Kina ville det annerledes - hva nå, vesten? Månedsbrev august 2020
I disse koronatider Sommerbrev 2020
Allmenningens tragedie - en global utfordring Månedsbrev juni 2020
Handlingsregelen bør tilpasses... (av gjesteskribent Øystein Sjølie) Månedsbrev februar 2020
... som vi har vennet oss til ... Extra januar 2020
Handelsavtale med Kina Månedsbrev januar 2020

2019

George Akerlof har ordet Månedsbrev desember 2019
Handensavtale med Kina - like rundt hjørnet Månedsbrev november 2019
Grønt i skuddet Månedsbrev oktober 2019
Bomveier og Henry George-teoremet Månedsbrev september 2019
Hva ville Deng Xiaoping sagt? Månedsbrev august 2019
Med dollaren som våpen Månedsbrev juli 2019
Syklende i sommersol Sommerbrev 2019
"I did it my way" Månedsbrev juni 2019
Oljeformue, makt og demokrati Månedsbrev mai 2019
Om å sette pris på utslipp Månedsbrev april 2019
Klima for felleski Månedsbrev mars 2019
Lyntog er ikke nok Månedsbrev februar 2019
Sandwiched Månedsbrev januar 2019

2018

Kunnskap for en bedre verden  Månedsbrev desember 2018
"Dum er jeg ikke..."  Månedsbrev november 2018
Tyve år med euro  Månedsbrev oktober 2018
Kapitalisme på norsk  Månedsbrev september 2018
Et helt halvt år  Månedsbrev august 2018
Euro - Hva er problemet?  Månedsbrev juli 2018
Penger og penger fru Blom  Månedsbrev juni 2018
Det gode mennesket fra Holmestrand  Sommerbrev 2018
Blå-skia  Vårbrev 2018
"Made in China 2025"  Månedsbrev mai 2018
Kinas nye silkeveier  Månedsbrev april 2018
Kina - et enevelde? Månedsbrev mars 2018
Den rettferdige firskillingen  Månedsbrev februar 2018
Norges Bank skriver brev  Månedsbrev januar 2018

2017

Fra matematikk til moral  Månedsbrev desember 2017
Om Brexit  Månedsbrev november 2017
Hva nå, Angela Merkel?  Månedsbrev oktober 2017
En nyttig sentralbank Månedsbrev september 2017
Hvor skal Oljefondet ligge? Månedsbrev august 2017
Gao Xiqing comes to town Månedsbrev juli 2017
En bra dag for Europa  Månedsbrev juni 2017
O cykkelstyre. O kjærlighet.  Sommerbrev 2017
Om å lure og å bli lurt  Månedsbrev mai 2017
Fire skjellsettende begivenheter Månedsbrev april 2017
Verden går noen euroland imot Månedsbrev mars 2017
Historiske uker Månedsbrev februar 2017
Krugman om Trump Månedsbrev januar 2017

2016

Stabilitet for enhver pris? Månedsbrev desember 2016
Sinnavalget Månedsbrev november 2016
Theresa tar tøylene  Månedsbrev oktober 2016
Helgelandskysten - og litt til  Sensommerbrev 2016
Mon tro hvordan det vil gå med Kina? Månedsbrev september 2016
NHH Bulletin Månedsbrev juli 2016
Kan Kina lære noe av Brexit? Månedsbrev juni 2016
Verden er urettferdig Månedsbrev mai 2016
Kina på kjøper'n Vårbrev 2016
Bonuskultur Månedsbrev april 2016
Brexit - er det så ille? Månedsbrev mars 2016
Mens vi venter på en statsmann Månedsbrev februar 2016
Inflasjonsstyring varer neppe evig Månedsbrev januar 2016

2015

Om løfter og likviditet Månedsbrev desember 2015
Tar sjansen på Kina Månedsbrev november 2015
Vi vet bedre nå Månedsbrev oktober 2015
Uro på børsene i Kina Månedsbrev september 2015
Hva nå, Norfund? Månedsbrev august 2015
Oljegavefondet Sommerbrev 2015
En kinesisk Marshall-plan Månedsbrev juli 2015
Bonuskulturen Månedsbrev juni 2015
En rapport til besvær Ekstra mai 2015
Familien i sentrum Månedsbrev mai 2015
Konkurrerende lettelser Månedsbrev april 2015
Velferd på kinesisk Vinterbrev 2015
Sover OECD i timen? Månedsbrev mars 2015
Når gjelden blir for stor Månedsbrev februar 2015
Hvem skal eie bankene? Månedsbrev januar 2015

2014

Den kinesiske drømmen Månedsbrev desember 2014
Helikopterpenger Månedsbrev november 2014
Gjøre det selv Månedsbrev oktober 2014
Kunsten å gi Månedsbrev september 2014
Hva vet vi om bistand? Månedsbrev august 2014
Mye vil ha mer Sommerbrev 2014
Kina er tjent med den valutapolitikken landet har Månedsbrev juli 2014
Om å ha det som grever Månedsbrev juni 2014
Forsvar og finans Månedsbrev mai 2014
På'n igjen i Kina Månedsbrev april 2014
Norge er et lite land Månedsbrev mars 2014
Bank og pølsebod - hva er forskjellen? Månedsbrev februar 2014
Norge som verdens største investor Vinterbrev 2014
Forfengelighet og følelser Månedsbrev januar 2014

2013

Åtte utfordringer for Kina Månedsbrev desember 2013
De gamle er eldst Månedsbrev november 2013
Forskning som selskapslek? Oktober 2013
Hva skal vi gjøre med alle penga?  September 2013
Er velferdsstaten et spleiselag? Sommerbrev 2013
La Polet leve Månedsbrev August 2013
Den uvillige og den overivrige Månedsbrev Juli 2013
Bør Norge ta initiativet til en ny Marshallplan? Juni 2013
Storbritannia ut av EU? Mai 2013
Hvor ble det av perspektivene? April 2013
Noe må skje Mars 2013
København i januar Vinterbrev 2013
Elementært, min kjære Watson Februar 2013
Stabilt eller robust? Januar 2013

2012

Kinas tapte tiår Desember 2012
Kina og USA - Ikke så ulike utfordringer November 2012
Kreativ forskning Oktober 2012
Hva pengepolitikk ikke kan levere September 2012
Ugreit i Euroland August 2012
Sommer, sol og sykkel Sommer 2012
Bollinger Champagne Juli 2012
Et par finansielle innovasjoner - hvem har nytte av dem? Juni 2012
Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2011 Mai 2012
Maktkamp i Kina? April 2012
LTRO Mars 2012
Hva er luksus? Vinterbrev 2012
Bjørnen sover, eller...? Februar 2012
På vandring Januar 2012

2011

Sanering av gjeld - er det alt som skal til? Ekstra desember 2011
Hvor er det blitt av den amerikanske drømmen? Desember 2011
Kina og USA - kunstig vennskap? November 2011
Euroens skjebne Oktober 2011
Soloppgangens Land September 2011
I kajakk på Skurdalsfjorden Sommerbrev 2011
Lærdommer av finanskrisen August 2011
Island - først alt galt, så alt riktig Juli 2011
Långiverne må med Juni 2011
Russland - mer innfløkt enn som så Ekstra mai 2011
Om den politiske utviklingen i Russland Mai 2011
Etter finanskrisen April 2011
Hva skjer i Kina? Mars 2011
Den norske modellen Februar 2011
Slutt på billig kapital? Februar 2011
På høyeste hold Januar 2011
Økonomi er risikosport Vinterbrev Januar 2011

2010

Fredspris til feil mann? Desember 2010
Uro i valutamarkedene November 2010
QE2 - Hva er det, og hva er vitsen? November 2010
Fredspris til besvær Oktober 2010
Kinas makt Oktober 2010
Hva skal vi leve av etter oljen? September 2010
Halvannet år med Obama August 2010
Sommerbrev: På sykkel til Åanseter August 2010
Ibsen i Amerika Juli 2010
Samfunnsvitenskap - eller fortellinger om samfunnet? Juni 2010
Gullivers reiser Mai 2010
Hva nå Hellas? April 2010
Global rebalansering? April 2010
Vårbrev: Er Euroens dager talte? Mars2010
For få konkurser? Mars 2010
Hva er problemet med Hellas? Februar 2010
På tide med en ny revolusjon? Januar 2010

2009

Verden vil forbauses Desember 2009
Scener fra finanskrise November 2009
Euro - begynnelse på slutten? Oktober 2009
Helsevesenet i USA - Mulig å forandre? September 2009
Høstbrev: Hva er vitenskap? September 2009
Kan vesten redde Afrika? Augst 2009
Hva er så viktig med industrien? Juli 2009
Sommerbrev: Norske velferdsløsninger Juli 2009
Inflasjon-løsning eller problem? Juni 2009
Dollar eller yuan? Mai 2009
Vårbrev: Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Mai 2009
Hva er problemet? April 2009
Kina viser muskler Mars 2009
Kan de som vil ha et mindre rettferdig samfunn, rekke opp hånden? Februar 2009
Hva nå lille land? Januar 2009

2008

Krugman om krisen Desember 2008
Den nye presidenten November 2008
Bretton Woods II - Hva er det? Oktober 2008
Høstbrev: Det kinesiske prosjekt September 2008
Kommer Amerika tilbake? September 2008
Makt August 2008
Deng Xiaoping og Karl R. Popper - To stykker av samme alen? Juli 2008
Sommerbrev: Åsgårdstrand neste Juni 2008
Hvorfor sparer kineserne så mye? Juni 2008
Krise i Amerika? Mai 2008
Kjøp og salg av risiko April 2008
Vårbrev: Demokrati på kinesisk April 2008
Om stolthet Mars 2008
Davos Februar 2008
Vinterbrev: Hva lever vi av i Valdres i 2030?  Januar 2008
Kan vi lære noe av Amerika? Januar 2008

2007

Uro Desember 2007:
For billig bensin? November 2007
Sykepleiere fra Malawi til Norge? Oktober 2007
Høstbrev: Etter Nykonservatismen - Amerika ved et veiskille  Oktober 2007
SWF - Hva er det? September 2007
Uro i de internasjonale finansmarkedene August 2007
Ny økonomisk verdensordning Juli 2007
Refleksjoner om storpolitikk Juni 2007
Sommerbrev: Nye Gleder  Juni 2007
Noen betraktninger om klimapolitikk Mai 2007
Eiendomsretten i Kina, noe annet enn hos oss April 2007
Noen utenrikspolitiske temaer Mars 2007
Den hvite manns byrde Februar 2007
Hvorfor ikke Kina? Januar 2007

2006

Vinterbrev: Bokhandleren i Paris  Desember 2006
Folk på vandring Desember 2006
Høstbrev: Vi som elsker Frankrike  November 2006
Skatterabatt fremfor høyere pensjon? November 2006
Har italia fått nok av Euro? Oktober 2006
Globalisering før og nå September 2006
Sommerbrev: Forskere og Fortellere  August 2006
Globalisering August 2006
Kina eller Amerika? Juli 2006
Hva skjer i det kinesiske kapitalmarkedet? Juni 2006
Verdens rikeste land Mai 2006
Å tjene eller å behage? April 2006
Vinterbrev: Canada Goose  Mars 2006
Litt om hvorfor det går så godt i norsk økonomi Mars 2006
Om et par misforståelser i økonomifaget Februar 2006
Nu går alt så meget bedre, eller. ...? Januar 2006

2005

Erna vil ha Euro  Desember 2005
Senhøstbrev: Høst i Amerika  November 2005
China Construction Bank går på børs  November 2005
Høstbrev: Kroatia i mai  Oktober 2005
Finansielle Ubalanser  Oktober 2005
Greenspan går fra borde  September 2005
Sensommerbrev: Bordets gleder  August 2005
Kinesisk valutakurv  August 2005
Sommerbrev: Enkle gleder  Juli 2005
Madam President  Juli 2005
Hva er galt i Europa?  Juni 2005
Skjønn og rettferdighet  Mai 2005
Men Stabilitetspakten var ikke død  April 2005
Inflasjonsstyring - hva er det?  Mars 2005
Kinesiske banker på randen?  Februar 2005
Valutapolitiske utfordringer  Januar 2005

BØKER

Finanskriser og globale ubalanser
Zigma Forlag, Oslo, 2012
Kinas vei
Pax Forlag, Oslo, 2012
Globale penger
(with Geir Bjønnes Høidal), Gyldendal Akademiske Forlag, Sandvika, 2004
Hva gjør oljepengene med oss?
Cappelen Akademiske Forlag, Oslo, 2002

Borte Bra. Samfunnsøkonomiske betraktninger, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo, 2000

Euroen og den norske kronens skjebne
(ed with Ole Bjørn Røste), Fagbokforlaget, Bergen, 1999

The Swedish model under stress: A view from the strands (with Thorvaldur Gylfason,
Torben M. Andersen, Seppo Honkapohja, and John Williamson), SNS Förlag, Stockholm, 1997

Felles mynt i Europa? Økonomiske og politiske vurderinger, Bedriftsøkonomens forlag, Oslo, 1994

Økonomi på godt norsk, Universitetsforlaget, Oslo, 1993

Understanding the market economy (with Thorvaldur Gylfason and Carl B. Hamilton), Oxford University Press,
London, 1992. This book has been translated into more than 15 languages

Ni artikler om penger, kreditt og valuta (ed), Universitetsforlaget, Oslo, 1991

Produktutvikling i finansmarkedene
(with Ivar Strompdal), Tano, Oslo, 1988

Hva vet vi om inflasjon? (ed with Knut Eggum Johansen) Gyldendal, Oslo, 1982

Hvorfor monetarismen blir for enkel
, Bedriftsøkonomens forlag, Oslo, 1981

Skattefritt – svart sektor i vekst (with Steinar Strøm), Universitetsforlaget, Oslo, 1981

Innføring i u-landsøkonomi, Universitetsforlaget, Oslo, 1981

Inflasjon - et uløselig problem?
Tanum-Norli, Oslo, 1977

CURRICULUM VITAE

Previous work

1983 - Professor at the BI Norwegian Business School
2001 - 2003 Senior Advisor (20% position), Ministry of Finance
1996 - 1998 Researcher (20% position), Statistics Norway
1987 - 1990 Chief Economist, Elcon Securities A/S
1981 - 1983 Researcher, Norges Bank
1978 - 1980 Researcher, Norwegian Institute for International Affairs
1975 - 1978 Stipendiat, Institute of Economics, University of Oslo

Member of boards etc.

2014 - Nordkinn Asset Management, member of Board
1997 - IBM, member of Advisory board for pension fund
1998 - 2000 Petter Olsen Finans AS, member of Board
1996 - 1997 Skankraft AS, member of Board
1992 - 1995 Center for Baltic Developmentent, member of Board
1992 - 1996 Actinor Shipping ASA, member of Board
1993 - 1997 SAS, member of Finance Committee
1990 - 1991 Statistics Norway, member of Board
1982 - 1986 Rikshospitalet, member of Board

Education

PhD in Economics, Stanford University, 1975
Masters degree in Economics, Stanford University, 1973
Bachelors degree in Business and Economics, Norwegian School of Economics and Business Adminstration, 1969

Special fields

Monetary Economics and Banking
International Economics

Personalia

Born: September 17, 1945
Nationality: Norwegian
Job: BI Norwegian Business School, Nydalsveien 37, 0442 Oslo, Norway
Phone: +47 93496979
e-mail: arne.j.isachsen@bi.no

AVISARTIKLER OG ANDRE MEDIEBIDRAG

2021

Biden må fjerne de økonomiske urimelighetene som la grunnlaget for Trump  Aftenposten mars 2021

2020

Er fortsatt vekst i BNP det ypperste målet? Hva med klima og fordeling?  Aftenposten januar 2020

2019

Rett og rimelig  Klassekampen juli 2019
Om å sette pris på utslipp  Nettavisen april 2019
Oljefondet er penger tjent på bekostning av noe...  Aftenposten april 2019
Hvordan kan det ha seg at den økonomiske veksten i Kina faller?  Aftenposten mars 2019
Oljefondet er penger tjent på bekostning av noe...  BI Business Review mars 2019

2018

NTNU har valgt et begeistrende, men krevende slagord  Aftenposten desember 2018
Er handelskrigen over?  Den norske Atlanterhavskomité desember 2018
Kina fremstår nå som USAs strategiske rival  Aftenposten november 2018
Euro-landene: Fritt for ikke å ta tap!  Aftenposten oktober 2018
Kina stiler høyt  Aftenposten september 2018
Kinas Nye Silkeveier Byggeindustrien nr.10 2018
Kina truer USAs hegemoni  Aftenposten juni 2018
Amerikanerne har levd i troen på at kineserne ville bli som dem  Aftenposten april 2018
Mot enevelde i Kina  Aftenposten mars 2018
Å aksle eierrollen i unoterte selskaper ...  Aftenposten februar 2018
Forvaltningen av Oljefondet bør ikke tukles med  Aftenposten januar 2018

2017

Om å ta ansvar etter nederlag  Aftenposten november 2017
President Xi Jinping er kommet for å bli Aftenposten november 2017
Oljefondet ut av Norges Bank? Nei takk, Gjedrem Aftenposten oktober 2017
Frankrikes tapte ære Aftenposten mai 2017
Nullsumpresidenten Aftenposten april 2017
Trumps utbedring av USAs infrastruktur Aftenposten januar 2017

2016

Verden er urettferdig Aftenposten juni 2016
Et britisk nei til EU kan være bra Aftenposten april 2016
Hvorfor han er bedre enn sitt rykte Aftenposten februar 2016
Børsuro og yuan-kontroll Dagens Næringsliv januar 2016
Den vanskelige valutakursen Aftenposten januar 2016
Finansmarkedene er under press E24 januar 2016

2015

Vi kan unngå ny bankbaksmell Aftenposten november 2015
Kina ved en skillevei Aftenposten oktober 2015
Kinas mislykkede strategi E24 september 2015
En robust handlingsregel Aftenposten august 2015
Kinesisk balansegang Klassekampen august 2015
Mye om Norfund - men mangler det vesentlige E24 juli 2015
Norge må hjelpe Hellas Dagens Næringsliv juli 2015
Hva tjener aksjonærene i Statoil best? Aftenposten juni 2015
Det jeg skrev Aftenposten juni 2015
En stor finansnæring er lite å satse på Aftenposten mai 2015 (Reves tilsvar)
Siste hilsen fra Singapore Aftenposten mars 2015
Europa må lære å ta tap Aftenposten februar 2015
Når den greske gjelden blir for stor E24 februar 2015
Hva Kina vil Dagens Næringsliv januar 2015
Kurven som ikke slo til Aftenposten januar 2015

2014

Kina kjøper verden Aftenposten november 2014
Når kommer den kinesiske dollaren? Aftenposten september 2014
Når kapitalister undergraver kapitalismen Aftenposten august 2014
Kina tjent med den valutapolitikken landet har E24 juli 2014
Boken «alle» er opptatt av, men få leser E24 juni 2014
«Financialization» i USA E24 mai 2014
På'n igjen i Kina E24 april 2014
Bankene bidrar ikke i spleiselaget Aftenposten april 2014
Til forsvar for den ene prosenten E24 mars 2014
Bank og pølsebod - hva er forskjellen? E24 februar 2014
Keiserens nye klær E24 januar 2014
Hvordan virker et progressivt skattesystem i det store bildet? E24 februar 2014

2013

Hvem er det som egentlig driver pengepolitikk? E24 november 2013
Forskning som selskapslek? E24 oktober 2013
Hvor mye kan Oljefondet eie i utlandet? E24 september 2013
Ikke skyld på apparatet, Erna E24 september 2013
La polet leve Dagbladet august 2013
Kina viser muskler E24 august 2013
Storbritannia ut av EU? E24 mai 2013
Noe må skje i Kina E24 april 2013
Elementært, min kjære Watson E24 februar 2013
Klart for ny klassekamp Dagens Næringsliv januar 2013
Land går ikke konkurs E24 januar 2013

2012

Klart for ny klassekamp Dagens Næringsliv januar 2013
Land går ikke konkurs E24 januar 2013
Kinas tapte tiår Minervanett desember 2012
Kina vil ha en større middelklasse E24 desember 2012
Enorme utfordringer for Kinas nye ledere E24 november 2012
Om å beskrive virkeligheten E24 november 2012
En kreativ pengepolitikk E24 oktober 2012
Ugreit i Euroland E24 august 2012
10 spørsmål og svar om stormakten Kina Aftenposten august 2012
Bank- og finansvesen under lupen Finansavisen juni 2012
Investeringer i råvarer - eller bare ren spekulasjon? E24 juni 2012
Sporskifte i Oljefond-debatten E24 mai 2012
Maktkamp i Kina Kronikk Klassekampen mai 2012
Hvem tar i mot Draghis lissepasning? E24 april 2012
Hollandsk syke i Hellas E24 mars 2012
Putins stjerne i fritt fall E24 februar 2012

2011

Ingen tar ansvar Dagens Næringsliv desember 2011
Er Kina et vanlig land? Finansavisen desember 2011
Kunstig vennskap mellom USA og Kina? E24 november 2011
A tradable yuan can weaken the dominant dollar Shanghai Daily oktober 2011
Felles mynt krever felles vaner E24 oktober 2011
Fælles mønt forudsætter fælles vaner  Dagbladet Information oktober 2011
Mer vekt på valutakursen? Finansavisen september 2011
Velferdsstaten skaper dårlige vaner E24 juli 2011
Late ungdommer E24 august 2011
Yuan eller dollar? E24 april 2011
Realrenten på vei opp E24 februar 2011
Hu Jintao i Amerika Klassekampen Februar 2011

2010

Dollar: Også Kinas problem E24 Desember 2010
Hva skal vi gjøre når oljen tar slutt? E24 September 2010
Er han jordens salt? Aftenposten September 2010
Neppe god løsning at Hellas slutter med euro Aftenposten Februar 2010

2009

Kronen kan bli sterkere enn vi liker E24 November 2009
USA og Kina i fredelig sameksistens? E24 September 2009
De ubesvarte spørsmål Morgenbladet Mai 2009
A Personal Pollution Plan The Guardian March 2009
For billig å forurense Aftenposten Mai 2009
Spar dem for bistand Dagens Næringsliv Mai 2009
Finans og grådighet Dagens Næringsliv April 2009

2008

Krisen startet 2.juli 1997 (med tillatelse fra Dine Penger) Dine Penger NR 11-2008
Vil veksten i Kina vedvare? Dagens Næringsliv August 2008
Det åpne samfunn Dagbladet August 2008
Decoupling: Kina som drivkraft i verdensøkonomien  Orkla Finans equity, nr. 1, 2008

2006

Gleder og sorger Dagens Næringsliv Desember 2006
Den lille keisers land Dagens Næringsliv Juli 2006
Petro-populismens farer Dagbladet mai 2006

2004

Hva skal vi gjøre når oljen tar slutt? Økonomisk Rapport desember 2004
Nasjonalbudsjettet, skatt og følelser Økonomisk Rapport oktober 2004
Grenser for Velferd Økonomisk Rapport august 2004
Handelskrig mellom USA og Europa? Aftenposten oktober 2004
Alan Greenspan om amerikansk pengepolitikk Finansavisen september 2004
Europa på offensiven? Dagens Næringsliv, 28.06.2004
Er identiteten viktigst? Dagsavisen, 09.06.2004
Hvordan få folk til å jobbe et år til? Ukeavisen, 30.01.2004
Uro i Euroland Dagbladet, 08.01.2004

2003

Bush finansierer skattekutt med dramatiske underskudd Aftenposten, 21.12.2003
Vietnam og USA tretti år etter Ukeavisen, 21.12.2003
Når energien er for billig Ukeavisen, 07.11.2003
Hvorfor mange amerikanere ikke liker Clinton Verdens Gang, 03.11.2003
"Myk makt" er viktig Dagsavisen, 31.10.2003
Vinner Bush valget? Finansavisen, 22.10.2003
Ny kurs for norsk pengepolitikk? Dagens Næringsliv, 16.10.2003
Ny sentralbanksjef - og ny pengepolitikk? Ukeavisen, 12.09.2003
Norsk matematikk Ukeavisen, 01.08.2003
Oljepengene til folket - nå! Aftenposten, 18.07.2003
USA som kongen på haugen Dagsavisen, 25.05.2003
To år med inflasjonsmål Finansavisen, 10.04.2003
Noen erfaringer med felles mynt i Europa - så langt Ukeavisen, 07.03.2003
Tysk finanspolitikk under stress Ukeavisen, 24.01.2003
Euro - ett år med sedler og mynt Økonomisk Rapport, 01/2003

2002

Euroen og pensjonen Dagsavisen, 21.11.2002
Pensjonskommisjonen - liker den euro? Ukeavisen, 15.11.2002
Norge trenger ikke egen valuta Aftenposten, 29.10.2002
Pensjonsfond og risiko Dagens Næringsliv, 27.09.2002
Gåten om den stabile kronen fra 1992 Dagens Næringsliv, 24.09.2002
Luksus, løgn og badekåper Inside, 18.09.2002
U-hjelp og oljepenger Dagsavisen, 12.09.02
La staten slippe å eie! Dagens Næringsliv, 09.09.2002
Er en ustabil krone kommet for å bli Ukeavisen, 31.05.2002
Styrt globalisering Finansavisen, 10.05.2002
Slik trikset Enron seg vekk Ukeavisen, 12.04.2002
Oljepenger og norsk industri Ukeavisen, 15.03.2002
En plan for nedbygging Dagens Næringsliv, 12.02.2002
Gåten Argentina  Finansmagasinet, nr. 1 ss. 29-31

2001

Euroen kommer Ukeavisen, 14.12.2001
Euroen kommer Dagens Næringsliv, 13.11.2001
Oljepengene må reddes Dagens Næringsliv, 29.08.2001
Den nye økonomiske politikken Dagens Næringsliv, 15.05.2001
Norsk Investor Forum skriver brev Dagens Næringsliv, 26.03.2001
Hva gjør oljepengene med oss? Aftenposten, 11.01.2001

LINKER

BI Norwegian Business School
BI Library
Department of Economics
Centre for Monetary Economics