Met 2651 våren 2007-01-15

16/1: ØkonometriV2007-1.ppt

 

 

MET 2212 HØSTEN 2005

Materiell til forelesning 23/8 (1. gang)

Tentativ leseplan og slides: MET 2212 Fall 2005_1.doc og Met2212-1-2005.ppt

Oppgave:  Oppgave Met 2212(1-uke34).doc

Materiell til forelesning 25/8 (2.gang)

Slides:Met2212-2-2005.ppt

Dette er linken til Jøreskog’s paper om ordinale variabler:

http://www.ssicentral.com/lisrel/techdocs/ordinal.pdf

Lekse til uke 35: 1) Les chap. 2  grundig (David kaplan) 2) last ned studentversjonen av LISREL og ”run” programmet i filen: SIMPLESchool.ls8

 

Slides til forelesning 30/8 (3. gang) (litt i seneste laget, men husk det har vært stor fest): Met2212-3-2005.ppt

NB: Tirsdag 6/9 vil det ikke bli noen forelesning i Met 2212 (Det vil derimot bli utarbeidet et oppgavesett som dere skal jobbe med. Dette gjøres tilgjengelig torsdag 1/9)

 

Til dere som ikke har kopi av kap.2 (Kaplan): Disse kan hentes i 3.etg. hos administrasjonen

Ad. Forelesning 1/9 (4.Gang): 1) Kap 2. avsluttes; 2) Slides:  Met2212-4-2005.ppt

3) Oppgaver til uke 36: Oppgaver Met 2212 6.doc

LISREL FILE: ex1_tors_week35.ls8

 

Ad. Forelesning 8/9:

met2212-5-2005.ppt

Oppgave uke 36 Met 2212.doc

autoreg-uke36.ls8

nine-week36-2005.LS8

 

Ad. Forelesning 13/9: Tema er faktoranalyse (met2212-5-2005.ppt – se ovenfor). Følgende filer vil bli gjenstand for demonstrasjon og oppgave til 15/9: gra6020week9.psf; npv2202.ls8

Oppgavetekst: Assignmentweek37.doc

 

Ad. Forelesning 15/9: Tema er fortsatt faktoranalyse med vekt på ”målemodeller” som er grunnpilaren i en generell LISREL modell. Powerpoint fil:met2212-6-2005.ppt

Oppgave til Uke 38:

1)   Evaluer modellene i de to LISREL filene (LS8) nedenfor etter flg. tre kriterier: a) Does the model fit the data

b) Can the fit be improved? How? c) Are the measures reliable?

2) Gjør det samme for den “endelige” modell du kommer fram til etter en eksplorerende faktoranalyse for dataene i PSF filen nedenfor

LISREL filer som skal benyttes er:  nine-week36-2005.LS8; gra6020week9.psf; abiliy.LS8

Ekstraøvelse:((Npv.psf))

Ad. Forelesning 20/9: Tema er fortsatt faktoranalyse og målemodeller. Det blir demonstrasjoner med vekt på LISREL syntax. Vi vil også gå inn på bruk av PRELIS og se hvordan vi kan lage og lagre kovariansmatriser/korrelasjonsmatriser.

Oppgave til 22/9: Oppgave til 2212-22-9.doc

Ad. Forelesning 22/9: Se vedlagt case: Casemet2212-uke38-39.doc

PSF-file: efficord.psf

Vi vil diskutere ulike estimatorer og hvordan vi skal behandle ordinale variabler. Neste uke starter vi på kap.4 i Kaplan.

Ad.forelesning 27/9: met2212-8-2005.ppt; Drinkanddrivecaseuke39.doc; Drinkd.cov

 

Ad.forelesning 29/9: Vi fortsetter med strukturmodeller og vil introdusere ”Multigroup Analysis”. Kap. 4 avsluttes.

Aktuelle cases: Bagozzis Modell.doc (ML, GLS og ULS) og Casemet2212-uke38-39.doc (Ordinale variabler; Robust ML, DWLS);

Bag.ls8

Aktuelle filer ifb. forelesning 29/9: met2212-9-2005.ppt; Case week 40.doc; GENERELLT INPUTPROGRAM.doc

PSF-file: Effnpv.PSF

Ad. Forelesning 4/10: Husk tre timer. (Ingen forelesning 6/10). Slides: Met2212-10-2005.ppt

Ad. Forelesning 11/10: Husk tre timer. Vi fortsetter med ”Avvik fra normalitet og ordinale variabler” knyttet til kap. 5.2 i Kaplans bok.

Revidert leseplan: Revidert undervisningsplan Met 2212.doc

For spesielt interesserte (om ADF): ADF-REV-endelig6.1.doc

Tabell: The four different chi-squares:The four different chi.doc

Oppgave til neste uke: Oppgave til uke 42.doc

Slides fra 11/10: Met2212-11-2005.ppt

Ad. Forelesning 18/10: Met2212-12-2005.ppt ; Oppgaveuke42-43.doc; Alie.cov

Ad.Forelesning: 20/10 og 25/10: Vi ser på konsekvenser av målefeil (Met2212-12-2005.ppt), normal-scores, og litt mer om ”Error of Approximation”:Met2212-RMSEA-2005.ppt og Met2212-RMSEA og EA.doc

Ad. Forelesning 27/10: Tema: Second order factor models, MTMM-design og avsnittene 1.3, 2.1 og 2.2 i Jøreskog’s notat (Structural Equation Modeling with Ordinal Variables using LISREL)

Met2212-13-2005.ppt

Husk: Neste uke (nr.44) er det kun undervisning på Tirsdag (ca. 3 timer).

Ad. Forelesning 1/11: Tema er ”how to treat missing observations”. Met2212-14-2005.ppt

Fil fra uke 43: FIXMOD2212-1-test2.ls8

Ad. Forelesning 8/11: Repetisjon

Slides: Met2212-15-2005.ppt og Met2212-15-2005(extra).ppt

Ad. Forelesning 10/11: Diskusjon rundt fagoppgaven (siste gang)

 

DATASETT: Bank.psf og Bank-ord.psf

FAGOPPGAVE (H 2005): Fagoppgavemet2212-2005.doc

Sensurkommentar: Kommentar-Fagoppgavemet2212-2005.doc

******************************************

MET 2212 HØSTEN 2004

Materiell til forelesning 29/9(1. gang SEM delen)

1)      Tentativ leseplan:  LeseplanMet2212-h2004.doc

2)      Paper : GIN poster.doc

3)      Overheads: Met2212-1-2004.ppt

4)      Overheads: Met2212-2-2004.ppt

Lisrel inputfile: Soo1.ls8

 

Materiell til forelesning 6/10  (2.gang SEM delen)

Jeg vil i hovedsak konsentrere meg om den generelle LISREL modellen: Notasjon og symboler (Se overheads: Met2212-1-2004.doc)

1)      Fagoppgave fra høsten 2002: Fagoppgavemet2212-2002-endelig.doc (Ta en titt på denne)

2)      Oppgaver: Forsøk å løse disse: Oppgave 1 i Met2212-2004.doc

3)      LISREL input fil (CFA-modell):nine-uke41-met2212-2004.LS8

Materiell til forelesning 13/10  (3.gang SEM delen)

Dagens tema er CFA (Confirmatory Factor Analysis = Measurment Models). Se chap. (5) 6 i læreboka.

1)      Overheads: met2212-3-2004h.ppt

2)      Oppgavesett fra uke 41

3)      Oppgave 2 a fra Caset: CASE GRA 6020-2004S.doc

LEKSE til Uke 43 (20/10): 1)Estimer og tolk modellen gitt i filen: nine-uke41-met2212-2004.LS8. 2)Les 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 (grundig).3) Løs oppgave 6.1 og 6.2 side 177.  

 

OBS: Onsdag 27/10: 1. time SEM; 2. og 3. time Cluster med M. Aarset

Materiell til forelesning 20/10  (4.gang SEM delen)

I forelesningen vil jeg legge vekt på avsnittene 6.2,6.3 og 6.4 i boka. Jeg vil også gå relativt grundig igjennom

”Error of approximation”

1)      Overheads: met2212-4-2004h.ppt

2)      Oppgavesett: met2212-uke43-oppgave1.doc

3)      Multilevel course: MultilevelAnalysis.course2005.doc

EKSTRAFORELESNINGER

Torsdag 4/11: 8.15 – 11.00 (GK)

Torsdag 11/11:8.15 – 11.00 (GK)

Det er dessverre fortsatt litt usikkerhet mht. 17/11 som også var avtalt mede klassen. Mer informasjon følger

Materiell til forelesning 27/10  (5.gang SEM delen). Kun 1 time SEM i dag. Det blir 2 timer (2. og 3.time) Cluster med M. Aarset

Vi tar en rask gjennomgang av oppgaven fra uke 43.  Tema er forøvrig  den generelle LISREL modellen

1)      Oppgavetekst:LISRELOppgaveuke44.doc

2)      LISREL filer (Begge filer må lastes ned på samme område for at programmet skal fungere):uke44.LS8 og uke44.cov

3)      Overheads:Met2212-5-2004.ppt

OBS-OBS: I linje 3 i filen Uke44.LS8 står det

CM FI = del222.cov;

Bruk CM FI=uke44.cov i stedet!! Jeg beklager at jeg glemte å endre dette. Det er særs viktig å ”kalle” opp den rette filen!!

(Alternativt kan du endre navn på filen uke44.cov til del222.cov)

Materiell til forelesning 3/11  (6.gang SEM delen).Vi starter med en gjennomgang av oppgaven fra uke44

1.      Overheads:met2212-6-2004.ppt

2.      Lisrel filer: efficacy-cont-2004.psf og efficacy-cont2004.ls8

Jeg minner om ekstraforelesning Torsdag 4/11 (8.15 –11.00 i GK)

 

Tema Torsdag 4/11(8.15 – 11.00)

1)      LISREL programmering

2)      Oppgave: Oppgavemet2212-uke45.doc

Tema Onsdag 10/11

1)      LISREL with ordinal variables:Met2212-7-2004.ppt

2)      Polychoric correlations.

3)      LISREL syntax

 

Tema Torsdag 11/11

1)      Repetisjon

2)      Aktuelle problemstillinger:  Aktuelle-problem2212-2004.doc

3)      Syntax

 

Bagozzi’s modell: Bagozzi.ls8

 

DATASETT TIL FAGOPPGAVE HØSTEN 2004 SØ 4 (3 filer)

            NPV.PSF: Npv.psf

            BAG.LS8: Bag.ls8

            Effred.psf: Effred.PSF

Fagoppgave Høsten 2004 SØ4: Fagoppgavemet2212-2004.doc

NB: MAN KAN VÆRE OPPTIL 3 PERSONER I GRUPPEN

 

 *********************************************************

VÅREN 2002 (2.klasse)

Framdriftsplan SIV 1-02.doc

Datasett i SPSS siv1-01.sav

Datasett 2 i SPSS la.sav

Datasett esac01.sav

Datasett siv18.sav

Datasett uke19 siv19-d.sav siv19-k.sav siv19-l.sav

Datasett uke sivm-20.sav

Sivøk-case 2002 sivok-cas2002.sav

 

HØSTEN 2002 (3.klasse)

 

Revidert leseplan for Met 2212(10/9-2002): Met2212-2002'.doc

SPSS-filer: (1) met2212-1.sav (2) sivok-uke3-2002.sav , (3) hair.sav (4) sivok-uke4-2002.sav, (5) camsc2001.sav

PSF – filer: (1) siv3.psf (2) siv-41-2002.psf (3) Met44.psf

LS8 – filer: (1) Ex32-uke40met2212.ls8 (2) siv3.ls8 (3) nine-week42-2002.LS8 (4) nine-week42ST-2002.LS8

(5) Met44.ls8

Out-file: Met44.OUT

HUSK: Øvelse tirsdag 22/11. Forelesningen 23/10 faller bort. Siste forelesning blir 20/11.

 

Oppgaver

Uke 38/39: Met 2212-uke4-oppgave.doc

 

 

Uke 39/40: Master of Science Case 2001: Løs oppgave 2: CASEGRA6020H-2001.doc (Se SPSS-file nr. 5 ovenfor)

Uke 40/41: Benytt filene siv3.psf og Ex32-uke40met2212.ls8. Detaljert info. gis på forelesningen 2/10-2002.

Uke 42: Benytt LS8-filene (3) nine-week42-2002.ls8 og (4) nine-week42ST-2002.LS8.

Oppgave 1: Estimer en CFA-modell med fil (3). Evaluer modellen. Er det mulig å gjøre den bedre?

Oppgave 2: Estimer SEM-modellen gitt i fil (4). Tolk resultatet

 

Øvelse Uke 43: met2212-uke43-øvelse.doc

 

Oppgave Uke 44:

  1. Gjør en datascreening av filen (3) Met 44.psf 2) Lag en korrelasjonsmatrise for de observerte variablene 3) Estimer også den ASYMPTOTISKE KOVARIANSMATRISEN 4) Estimer målemodellen fra tidligere. Tips: Se LS8-file ovenfor

Oppgave uke 45:

SEM-met45-1.doc

met45-1.ppt

 HUSK: ØVELSE TIRSDAG 12/11: 13.00 – 14.45: Psf-file: Npv.psf

 

 

Fagoppgaven 2002 (19/11) Met 2212

 

 

NB. Det skal kun være to personer. Det er altså feil på forsiden av fagoppgaven!!!!!!

 

 Veiledning og kommentarer til fagoppgaven i Met 2212 Høsten 2002

 

Kommentarer til Met 2212 besvarelsene (H2002).doc

 

 

VÅREN 2003 (Met 2214)

Regneregler for matriser:  regneregler-matriser.doc