Tabeller som viser fordelingen til nøkkeltallene for norske aksjeselskaper 2015 – 2017

 

Beregningsgrunnlaget i korte trekk: Alle AS med sum driftsinntekter eller sum eiendeler over 1 million kroner i regnskapsårene 2015, 2016 og 2017. Ekstreme observasjoner er fjernet. Avsatt utbytte ført som kortsiktig gjeld er medregnet som egenkapital. For definisjoner og forklaringer på tabellene, se læreboken.

 

Tolkningen av tabellene:

Under 10-prosentil (ikke egen kolonne)

Meget dårlig

Mellom 10- og 25-prosentil

Dårlig

Mellom 25-prosentil og medianen

Tilfredsstillende

Mellom medianen og 75-prosentilen

God

Mellom 75-prosentilen og 90-prosentilen

Meget god

Over 90-prosentilen

Fremragende

 

 

Tabelloversikt

 

Totalkapitalens rentabilitet

Egenkapitalens rentabilitet

Egenkapitalprosent

Bruttofortjeneste

Driftsmargin

EBIT

Resultatgrad

Overskuddsgrad

Totalkapitalens omløpshastighet

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 2

Kredittid kunder i dager

Lagertid varer i dager

Kredittid leverandører i dager

Rentedekningsgrad

Finanseringsgrad

Arbeidskapital (i kroner 1 000)

Arbeidskapital i % av driftsinntekter

Gjeldsandel (avsatt utbytte som EK)

Langsiktig gjeldsandel

Kortsiktig gjeldsandel

 

   Til forsiden.

 

Totalkapitalens rentabilitet

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

22 202

6,7

-9,18

0,53

6,34

13,81

23,83

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

1 882

4,09

-1,3

1,6

3,9

6,9

11,1

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 052

7,91

-5,87

1,67

7,02

14,55

24,48

Bygge- og anleggsvirksomhet

40 510

8,89

-5,91

2,04

7,9

16,51

26,53

Varehandel og reperasjon av motorvogner

57 731

6,91

-8,81

0,66

6,7

14,28

23,68

Transport og lagring

12 746

6,46

-9,11

0,44

5,86

13,33

23,69

Overnatting/servering

9 458

6,87

-15,56

-1,13

6,79

17,78

30,44

Informasjon og kommunikasjon

10 391

11,11

-9,97

1,12

9,11

21,95

37,12

Finansiering og forsikring

2 622

13,65

-1,06

2,39

9,82

21,97

39,27

Oms. og drift av fast eiendom

48 099

8,12

0,41

3,27

6,02

10,24

18,86

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

23 650

14,58

-6,68

2,99

12,98

26,53

41,25

Forretningsmessig tjenesteyting

11 339

8,37

-8,17

0,83

6,95

16,41

28,83

Undervisning

2 400

7,94

-10,67

-0,28

6,77

16,81

30,27

Helse- og sosialtjenester

10 730

16,31

-1,65

3,61

11,43

27,01

45,04

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 010

7,37

-13,39

-1,07

5,26

16,55

33,08

Annen tjenesteyting

3 056

10,79

-5,78

2,4

10,41

19,18

28,65

Alle foretak

261 878

8,82

-6,17

1,8

7,05

15,64

27,93

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Egenkapitalens rentabilitet

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

20 082

16,43

-22,9

0,84

14,15

33,48

62,89

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

1 712

10,68

-8,6

0,9

7,4

18,4

36,3

Vannforsyning, avløp og renovasjon

984

19,49

-13,72

3,35

14,69

32,89

64,26

Bygge- og anleggsvirksomhet

36 814

24,63

-14,79

4,61

20,33

44,54

76,5

Varehandel og reperasjon av motorvogner

50 884

20,17

-20,2

2,52

17,19

39,26

69,82

Transport og lagring

11 204

17,48

-23,97

1,02

14,53

35,4

67,36

Overnatting/servering

7 300

25,55

-30,91

0,94

21,24

54,63

92,89

Informasjon og kommunikasjon

9 346

27,37

-17,39

3,67

21,69

52,22

87,18

Finansiering og forsikring

2 485

25,04

-1,8

5,73

14,94

37,29

77,54

Oms. og drift av fast eiendom

44 024

22,11

-2,39

5,07

14,19

31,78

64,07

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

21 766

32,7

-10,67

7,39

27,68

59,03

91,14

Forretningsmessig tjenesteyting

9 989

24,62

-18,16

2,97

18,93

46,89

82,65

Undervisning

2 049

21,89

-24,68

0

15,99

45,21

80,66

Helse- og sosialtjenester

9 775

33,31

-5,21

8,49

26,38

54,91

90,09

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

3 283

21,07

-26,61

-0,87

14,23

44,09

83,35

Annen tjenesteyting

2 735

28,24

-11,12

6,96

25,21

51,15

78,53

Alle foretak

234 432

23,24

-13,97

3,8

17,74

41,92

75,95

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Egenkapitalprosent

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

24 052

38,48

4,49

19,94

38,9

60,08

75,85

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 105

34,68

1,8

13,2

32,3

53,1

78,0

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 137

40,74

5,31

20,14

41,38

61,77

78,57

Bygge- og anleggsvirksomhet

47 150

34,93

3,46

16,77

34,87

53,75

70,68

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 285

34,02

1,66

15,57

33,78

55,13

72,32

Transport og lagring

13 958

34,66

0,3

14,58

33,69

55,8

75,63

Overnatting/servering

10 742

25,04

-11,36

7,16

25,52

47,15

64,61

Informasjon og kommunikasjon

11 850

41,62

5,42

21,68

43,51

64,28

79,8

Finansiering og forsikring

3 400

61,91

10,01

33,2

70,28

95,68

99,7

Oms. og drift av fast eiendom

55 650

36,04

3,06

12,23

29,52

59,36

85,43

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

28 004

45,27

8,42

25,76

47,49

67

82,46

Forretningsmessig tjenesteyting

12 887

34,37

1,57

13,95

32,87

55,75

75,53

Undervisning

2 763

35,58

0,33

14,12

35,83

59,57

77,13

Helse- og sosialtjenester

11 938

44,78

4,29

19,7

47,39

70,23

84,17

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 531

34,66

-3,84

12,22

35,95

60,36

78,44

Annen tjenesteyting

3 502

35,97

3,44

19,29

37,41

55,05

70,33

Alle foretak

295 954

36,83

2,86

15,95

35,79

58,86

77,85

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

 

 

Bruttofortjeneste

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

23 994

0,64

0,32

0,47

0,63

0,82

1

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 074

0,79

0,4

0,7

0,9

1,0

1,0

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 135

0,72

0,37

0,55

0,76

0,93

1

Bygge- og anleggsvirksomhet

46 467

0,62

0,26

0,45

0,61

0,8

1

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 246

0,42

0,17

0,26

0,4

0,53

0,71

Transport og lagring

13 965

0,84

0,37

0,78

0,97

1

1

Overnatting/servering

10 981

0,74

0,6

0,66

0,71

0,82

0,96

Informasjon og kommunikasjon

11 849

0,78

0,4

0,63

0,85

1

1

Finansiering og forsikring

3 401

0,97

1

1

1

1

1

Oms. og drift av fast eiendom

55 516

0,94

0,83

1

1

1

1

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

27 948

0,85

0,48

0,77

0,98

1

1

Forretningsmessig tjenesteyting

12 827

0,78

0,31

0,63

0,89

1

1

Undervisning

2 793

0,87

0,6

0,83

0,96

1

1

Helse- og sosialtjenester

11 975

0,9

0,7

0,86

0,97

1

1

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 618

0,82

0,44

0,73

0,91

0,99

1

Annen tjenesteyting

3 516

0,81

0,63

0,75

0,85

0,9

0,97

Alle foretak

295 305

0,71

0,27

0,48

0,78

1

1

Mange foretak har bruttofortjenste = 0 fordi de ikke har varekostnad.

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Driftsmargin

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

23 849

0,07

-0,09

0

0,05

0,13

0,25

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 046

0,21

-0,1

0,1

0,2

0,4

0,6

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 141

0,09

-0,06

0,01

0,07

0,15

0,28

Bygge- og anleggsvirksomhet

46 963

0,11

-0,04

0,02

0,07

0,15

0,33

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 532

0,04

-0,05

0

0,03

0,07

0,14

Transport og lagring

13 743

0,08

-0,07

0

0,05

0,14

0,32

Overnatting/servering

10 954

0,05

-0,1

-0,01

0,04

0,11

0,19

Informasjon og kommunikasjon

11 709

0,1

-0,09

0,01

0,08

0,2

0,39

Finansiering og forsikring

2 624

0,35

-0,05

0,06

0,27

0,73

0,92

Oms. og drift av fast eiendom

54 074

0,42

0,01

0,21

0,48

0,67

0,79

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

27 628

0,15

-0,05

0,02

0,11

0,26

0,48

Forretningsmessig tjenesteyting

12 840

0,09

-0,07

0

0,05

0,15

0,32

Undervisning

2 782

0,08

-0,08

0

0,05

0,14

0,27

Helse- og sosialtjenester

11 962

0,17

-0,01

0,03

0,12

0,28

0,45

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 581

0,08

-0,13

-0,01

0,05

0,17

0,35

Annen tjenesteyting

3 505

0,07

-0,04

0,01

0,06

0,12

0,2

Alle foretak

292 933

0,15

-0,05

0,01

0,07

0,24

0,57

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

EBIT

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

23 774

0,07

-0,07

0

0,04

0,11

0,23

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 008

0,21

-0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 137

0,09

-0,04

0,01

0,06

0,12

0,24

Bygge- og anleggsvirksomhet

46 950

0,1

-0,03

0,01

0,05

0,12

0,3

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 480

0,04

-0,04

0

0,02

0,06

0,12

Transport og lagring

13 656

0,08

-0,05

0

0,04

0,12

0,27

Overnatting/servering

10 963

0,04

-0,08

-0,01

0,03

0,09

0,16

Informasjon og kommunikasjon

11 663

0,11

-0,07

0,01

0,07

0,17

0,34

Finansiering og forsikring

3 251

0,49

0

0,09

0,43

0,95

1

Oms. og drift av fast eiendom

53 893

0,41

0,02

0,2

0,43

0,59

0,72

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

27 487

0,15

-0,04

0,02

0,09

0,22

0,42

Forretningsmessig tjenesteyting

12 804

0,09

-0,05

0,01

0,05

0,13

0,3

Undervisning

2 781

0,07

-0,06

0

0,04

0,11

0,23

Helse- og sosialtjenester

11 919

0,14

-0,01

0,03

0,09

0,22

0,36

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 533

0,08

-0,11

-0,01

0,05

0,14

0,31

Annen tjenesteyting

3 505

0,06

-0,03

0,01

0,05

0,1

0,17

Alle foretak

292 804

0,15

-0,04

0,01

0,06

0,21

0,53

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Resultatgrad

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

23 800

0,07

-0,1

0

0,05

0,12

0,26

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 019

0,12

-0,3

0,0

0,1

0,3

0,5

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 136

0,09

-0,07

0,01

0,06

0,14

0,29

Bygge- og anleggsvirksomhet

46 942

0,1

-0,06

0,01

0,06

0,14

0,29

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 514

0,04

-0,06

0

0,03

0,07

0,15

Transport og lagring

13 691

0,07

-0,08

0

0,04

0,13

0,29

Overnatting/servering

10 962

0,04

-0,11

-0,02

0,04

0,1

0,18

Informasjon og kommunikasjon

11 673

0,12

-0,09

0,01

0,08

0,21

0,43

Finansiering og forsikring

3 256

0,52

0

0,11

0,51

0,96

1,01

Oms. og drift av fast eiendom

53 783

0,35

-0,08

0,1

0,34

0,6

0,82

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

27 519

0,17

-0,06

0,02

0,11

0,28

0,53

Forretningsmessig tjenesteyting

12 814

0,1

-0,07

0

0,05

0,15

0,34

Undervisning

2 781

0,08

-0,08

-0,01

0,05

0,13

0,29

Helse- og sosialtjenester

11 922

0,17

-0,02

0,02

0,11

0,29

0,47

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 538

0,07

-0,15

-0,02

0,04

0,15

0,34

Annen tjenesteyting

3 507

0,08

-0,04

0,01

0,06

0,13

0,21

Alle foretak

292 857

0,14

-0,07

0,01

0,07

0,21

0,52

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Overskuddsgrad

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

23 781

0,05

-0,09

0

0,04

0,1

0,2

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 019

0,09

-0,2

0,0

0,1

0,2

0,4

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 137

0,07

-0,06

0

0,05

0,11

0,21

Bygge- og anleggsvirksomhet

46 934

0,07

-0,05

0,01

0,05

0,11

0,23

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 508

0,03

-0,05

0

0,02

0,06

0,11

Transport og lagring

13 678

0,06

-0,07

0

0,03

0,1

0,23

Overnatting/servering

10 964

0,03

-0,1

-0,02

0,03

0,08

0,14

Informasjon og kommunikasjon

11 669

0,09

-0,08

0,01

0,06

0,16

0,33

Finansiering og forsikring

3 254

0,48

0

0,08

0,42

0,94

1

Oms. og drift av fast eiendom

53 824

0,28

-0,07

0,08

0,27

0,46

0,64

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

27 505

0,13

-0,05

0,02

0,09

0,21

0,41

Forretningsmessig tjenesteyting

12 819

0,08

-0,06

0

0,04

0,11

0,27

Undervisning

2 781

0,06

-0,07

-0,01

0,04

0,11

0,22

Helse- og sosialtjenester

11 924

0,13

-0,02

0,02

0,08

0,22

0,36

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 539

0,06

-0,14

-0,02

0,04

0,12

0,27

Annen tjenesteyting

3 507

0,06

-0,03

0,01

0,05

0,1

0,16

Alle foretak

292 843

0,11

-0,06

0

0,05

0,16

0,41

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Totalkapitalens omløpshastighet

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

22 284

1,75

0,37

0,85

1,56

2,38

3,28

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

1 892

0,46

0,1

0,1

0,2

0,4

1,2

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 054

1,58

0,3

0,83

1,39

2,11

3

Bygge- og anleggsvirksomhet

40 581

2,02

0,24

1,01

1,91

2,82

3,73

Varehandel og reperasjon av motorvogner

57 862

2,98

0,99

1,65

2,5

3,67

5,48

Transport og lagring

12 795

2,03

0,21

0,73

1,56

2,82

4,21

Overnatting/servering

9 519

2,68

0,53

1,28

2,56

3,71

4,96

Informasjon og kommunikasjon

10 488

1,69

0,39

0,84

1,48

2,27

3,15

Finansiering og forsikring

2 658

0,88

0,04

0,11

0,34

1,3

2,33

Oms. og drift av fast eiendom

48 262

0,35

0,07

0,1

0,15

0,26

0,7

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

23 827

1,75

0,36

0,86

1,61

2,41

3,19

Forretningsmessig tjenesteyting

11 389

2,1

0,31

0,86

1,73

2,92

4,03

Undervisning

2 412

2,01

0,58

1,11

1,77

2,63

3,66

Helse- og sosialtjenester

10 771

1,72

0,48

0,78

1,43

2,31

3,42

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 046

1,89

0,23

0,65

1,48

2,51

3,74

Annen tjenesteyting

3 067

2,24

0,89

1,45

2,18

2,87

3,6

Alle foretak

262 907

1,86

0,12

0,46

1,55

2,66

3,87

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Likviditetsgrad 1

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

24 066

2,52

0,74

1,14

1,71

2,71

4,44

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 102

2,82

0,4

0,9

1,7

3,1

5,4

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 146

2,2

0,75

1,08

1,65

2,47

3,97

Bygge- og anleggsvirksomhet

46 769

2,54

0,81

1,15

1,6

2,39

4,17

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 598

2,37

0,91

1,18

1,65

2,52

4,04

Transport og lagring

13 906

2,61

0,66

1,03

1,52

2,52

4,85

Overnatting/servering

10 951

1,71

0,4

0,72

1,15

1,79

3,04

Informasjon og kommunikasjon

11 947

2,51

0,67

1,07

1,57

2,53

4,45

Finansiering og forsikring

2 645

6,16

0,89

1,22

2,17

5,4

17,04

Oms. og drift av fast eiendom

52 525

4,24

0,26

0,75

1,75

4,36

10,26

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

28 001

2,83

0,89

1,22

1,79

2,8

5

Forretningsmessig tjenesteyting

12 893

2,36

0,65

1,03

1,41

2,27

4,06

Undervisning

2 789

2,22

0,57

0,94

1,44

2,34

4,08

Helse- og sosialtjenester

11 905

2,9

0,73

1,16

1,92

3,23

5,58

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 588

2,44

0,4

0,86

1,38

2,51

4,78

Annen tjenesteyting

3 507

1,95

0,74

1,11

1,54

2,15

3,19

Alle foretak

292 338

2,83

0,64

1,08

1,63

2,72

5,19

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Likviditetsgrad 2

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

24 055

1,99

0,42

0,76

1,26

2,11

3,64

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

2 104

2,67

0,4

0,8

1,6

3,0

5,3

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 148

2,06

0,62

1,02

1,58

2,34

3,75

Bygge- og anleggsvirksomhet

46 651

2,07

0,53

0,96

1,4

2,07

3,44

Varehandel og reperasjon av motorvogner

62 377

1,48

0,25

0,51

0,94

1,56

2,67

Transport og lagring

13 916

2,54

0,62

1,01

1,49

2,48

4,78

Overnatting/servering

10 954

1,56

0,31

0,61

1,02

1,64

2,83

Informasjon og kommunikasjon

11 949

2,39

0,6

1,03

1,52

2,44

4,34

Finansiering og forsikring

2 639

5,83

0,85

1,2

2,14

5,2

16,07

Oms. og drift av fast eiendom

52 853

3,9

0,22

0,65

1,62

4,08

9,6

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

27 998

2,72

0,8

1,17

1,74

2,73

4,88

Forretningsmessig tjenesteyting

12 876

2,18

0,55

0,97

1,34

2,15

3,87

Undervisning

2 786

2,1

0,53

0,9

1,4

2,29

4

Helse- og sosialtjenester

11 909

2,81

0,69

1,12

1,86

3,15

5,47

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

4 593

2,33

0,35

0,77

1,29

2,38

4,56

Annen tjenesteyting

3 503

1,67

0,48

0,85

1,25

1,86

2,86

Alle foretak

292 311

2,42

0,36

0,78

1,34

2,32

4,61

 

Til tabelloversikten      Til forsiden

 

Kredittid kunder i dager

Antall obs

Gjennom-snitt

10-prosentil

25-prosentil

Median

75-prosentil

90-prosentil

Industri

20 186

38,98

8,42

18,62

31,5

47,8

69,84

El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

1 669

53,96

7,9

25,1

42,5

64,0

91,7

Vannforsyning, avløp og renovasjon

1 010

44,06

15,61

26,26

36,55

51,34

72,45

Bygge- og anleggsvirksomhet

36 442

49,42

14,17

25,91

41,19

60,11

85,81

Varehandel og reperasjon av motorvogner

52 304

22,49

0,96

3,09

12,95

31,45

50,62

Transport og lagring

11 223

38,36

11,04

20,89

30,08

42,16

62,12

Overnatting/servering

8 214

11,98

0,85

2,28

5,86

13,42

26,57

Informasjon og kommunikasjon

9 676

47,19

11,32

22,14

37,41

57,73

86,51

Finansiering og forsikring

993

57,05

5,41

16,39

32,62

66,65

121,26

Oms. og drift av fast eiendom

26 807

38,52

2,23

6,62

20,29

49,27

90,17

Faglig, vitensk. og teknisk tjenesteyting

21 831

54,34

16,64

29,62

44,64

64,81

94,46

Forretningsmessig tjenesteyting

10 172

44,27

8,4

19,18

33,82

52,13

80,88

Undervisning

2 115

24,63

2,53

6,32

15,03

30,18

55,45

Helse- og sosialtjenester

8 495

13,73

0,88

2,89

8,29

18,31

31,19

Kultur, underh. og fritidsaktiviteter

3 163

28,32

1,79

4,59

14,33

36,25

66,35

Annen tjenesteyting

2 184

17,46

0,5