Forlesninger ved BI-Bergen høst 98
Høyskolelektor Morten William Knudsen, Siviløkonom NHH