Matematikk Forkurs 2008/09

Eksamen og vurdering - Arbeidskrav - Undervisningsplan - Oppgaver

Pensum

Eksamen og vurdering

Arbeidskrav

Undervisningsplan

Vår

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Ukeoppgaver:
Uke 2
05/01 - 09/01
8.1 - 8.3

Underveiseksamen, veksthastighet,
derivasjon, regneregler

Ingen oppgaveregning denne
uken, kun forelesninger
Uke 3
12/08 - 16/01
8.4 - 8.7 Funksjonsdrøfting og bruk av
derivasjon, fart/aksellerasjon

8.12, 8.15, 8.20 - 8.21, 8.23 - 8.24, 8.30,
8.31, 8.32, 8.33 - 8.35, 8.36
Uke 4
19/01 - 23/01
8.8 - 8.9,
9.3
Flere regneregler, største og minste
funksjonsverdi, andrederivert-testen

8.40, 8.41b, 8.42, 8.43, 8.44, 8.50, 8.52a,
8.53, 8.54, 8.60, 8.61, 8.62, 8.70, 8.71
Uke 5
26/01 - 30/01

Optimering, implisitt derivasjon
Notat med oppgaver:
Implisitt derivasjon LF
8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.90, 8.91, 8.92,
8.93, 8.94, 9.30, 9.31 - 9.33
Uke 6
02/02 - 06/02
10.3 - 10.6
Trigonometriske funksjoner,
harmoniske svingninger (applet)

Obligatorisk innlevering 5
Frist: Fredag 06/02 kl 14.00
10.30, 10.31 - 10.34, 10.40, 10.41, 10.42,
10.43, 10.50 - 10.52, 10.53, 10.54, 10.60,
10.61
Uke 7
09/02 - 13/02
10.1 - 10.2,
10.7
Trigonometriske likninger og
ulikheter

10.10, 10.11, 10.12, 10.20, 10.21, 10.70,
10.71, 10.72, 10.73
Uke 8
16/02 - 20/02


Studieuke
Uke 9
23/02 - 27/02
10.8 - 10.9 Derivasjon av trigonometriske
funksjoner, funksjonsdrøfting

10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.90,
10.91, 10.92
Uke 10
02/03 - 06/03
11.1 - 11.5
Eksponensialfunksjoner og
logartimer
Obligatorisk innlevering 6
Frist: Fredag 06/03 kl 14.00
11.10 - 11.11, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23,
11.24, 11.30 - 11.32, 11.40, 11.41, 11.42,
11.43, 11.44
Uke 11
09/03 - 13/03
11.6 - 11.7
Eksponensialfunksjoner og
logartimer
Tallet e
11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.60, 11.61,
11.62, 11.63, 11.70. 11.71, 11.72, 11.73,
11.74, 11.75, 11.76
Uke 12
16/03 - 20/03
11.8, 11.9
Symmetrier, omvendte funksjoner

11.80 - 11.84, 11.90 - 11.94
Uke 13
23/03 - 27/03
15.1 - 15.4 Ubestemte integraler

Drill derivasjon LF
15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15,
15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.30,
15.31, 15.32, 15.33, 15.40, 15.41, 15.42
Uke 14
30/03 - 03/04
15.5
Substitusjon Obligatorisk innlevering 7
Frist: Fredag 03/04 kl 14.00
15.50, 15.51, 15.52, 15.53
Uke 15
06/04 - 10/04
 

Påskeferie

Uke 16
13/04 - 17/04
15.6 - 15.7 Delvis integrasjon,
delbrøksoppspaltning
Mandag: Påskeferie
15.60, 15.61, 15.62, 15.63
Uke 17
20/04 - 24/04
15.7 - 15.9
Delbrøksoppspaltning,
separable diff.likninger
Vanskelig drill integrasjon
Drill diff-likning LF
15.70, 15.71, 15.72, 15.80, 15.81, 15.82,
15.83, 15.84, 15.90 - 15.93, Drill
Uke 18
27/04 - 01/05
16.1 -16.3
Bestemte integraler,
arealberegning (applet)
Ingen undervisning fredag.

16.20, 16.21, 16.22 - 16.24, 16.30, 16.31,
16.32 - 16.34, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53
Uke 19
04/05 - 08/05
16.4 - 16.8
Volumberegning Obligatorisk innlevering 8
Frist: Fredag 08/05 kl 14.00
16.60, 16.61, 16.62, 16.70, 16.71 - 16.72,
16.73
Uke 20
11/05 - 15/05

Repetisjon
Underveiseksamen (Jul), FK HiO 07/08 LF
Eksamen (Ordinær), FK HiO 07/08 LF
Eksamen (Kontinuasjon), FK HiO 07/08 LF
Uke 21
18/05 - 22/05

Repetisjon


Uke 22
25/05 - 29/05

Prøve-eksamen 25. mai LF
Studieuke


Uke 23
01/06 - 05/06

Eksamen 2. juni LF
Sensur: 1FA 1FB


Høst 2008

Uke:
Lærebok:
Tema:
Info:
Ukeoppgaver:
Uke 34
18/08 - 22/08
1.1  - 1.4

Aritmetikk

Torsdag: Oppmøte
Fredag: Vanlig undervisning

Uke 35
25/08 - 29/08
1.5 - 1.7,
2.1 - 2.5
Kvadratsetningene, enkel
faktorisering, potenser

1.22 - 1.23, 1.32, 1.40, 1.43, 1.51, 1.53,
1.61 - 1.62, 1.64, 1.70, 1.72, 2.10 - 2.11,
2.14, 2.21, 2.23 - 2.24, 2.40, 2.42, 2.44
Uke 36
01/09 - 05/09
4.1, 4.3 - 4.7
Likninger

2.50, 2.53 - 2.54, 4.14, 4.31, 4.51, 4.60,
4.62
Uke 37
08/09 - 12/09
4.8, 5.3 - 5.5, 
5.7
Polynomdivisjon,
faktorisering

4.81, 5.30, 5.41, 5.44, 5.51, 5.52, 5.70, 5.72
Uke 38
15/09 - 19/09
3.1, 5.1 - 5.2,
5.6
Intervaller, ulikheter
Grubleoppgaver LF
5.13, 5.15, 5.21, 5.22, 5.62, 5.63
Uke 39
22/09 - 26/09
17.1 - 17.7
Aritmetiske og geometriske
rekker

17.11, 17.20, 17.21, 17.23, 17.30, 17.31,
17.33, 17.40, 17.51, 17.53, 17.60. 17.63 a-b,
17.70
Uke 40
29/09 - 03/09

Studieuke.
Ingen forlesninger


Uke 41
06/10 - 10/10
6.1 - 6.6 Trekanter og trigonometri Obligatorisk innlevering 1
Frist: Mandag 06/10 kl 15.00
6.20 - 6.22, 6.28, 6.33 - 6.34, 6.44,  6.46,
6.50, 6.60, 6.64, 6.70. 6.71, 6.90, 6.92
Uke 42
13/10 - 17/10
6.7 - 6.9
Trigonometriske formler
og likninger

6.66 - 6.67, 6.72 - 6.73, 6.80 - 6.81, 6.83,
6.94 - 6.95
Uke 43
20/10 - 24/10
9.1 - 9.2,
9.4 - 9.9
Geometri
Obligatorisk innlevering 2
Frist: Fredag 24/10 kl 14.00
9.10 - 9.11, 9.13, 9.15, 9.17, 9.20, 9.23,
9.25 - 9.26, 9.28, 9.52 - 9.53, 9.62, 9.70,
9.72 - 9.73, 9.90 - 9.92, 9.94
Uke 44
27/10 - 31/10
12.1 - 12.7,
13.1 - 13.8
Vektorer, vektorer i planet


12.10, 12.20, 12.22, 12.24, 12.30, 12.40 -
12.41, 12.44, 12.53, 13.10 - 13.12, 13.20 -
13.22, 13.24, 13.30, 13.33, 13.40 - 13.42,
13.50 - 13.51, 13.53 - 13.55, 13.60 - 13.63,
13.70 - 13.74, 13.80 - 13.83
Uke 45
03/11 - 07/11
14.1 - 14.9
Vektorer i rommet


14.10, 14.13, 14.20 - 14.21, 14.23, 14.30,
14.31, 14.32, 14.40 - 14.45, 14.50 - 14.52,
14.60 - 14.63, 14.70 - 14.71, 14.80 - 14.82,
14.90 - 14.91, 14.93
Uke 46
10/11 - 14/11
Eksempler
3.2 - 3.6
Funksjonsbegrepet,
rette linjer, sirkler

Obligatorisk innlevering 3
Frist: Fredag 14/11 kl 14.00
3.20 - 3.27, 3.30 - 3.35, 3.40 - 3.42, 3.50 -
3.52, 3.60 - 3.62, 3.63 - 3.64 ved regning,
3.65,  3.66
Uke 47
17/11 - 21/11
3.7, 4.2
7.1 - 7.4
Kvadratiske funksjoner,
grafisk løsning, grenseverdier


3.70 - 3.73, 3.74, 4.20, 4.23, 7.10 - 7.12,
7.20 - 7.22
Uke 48
24/11 - 28/11
7.5 - 7.7
Grenseverdier, asymptoter

Notat om beregning av
grenseverdier og asymptoter

7.50 - 7.52, 7.60 - 7.62, 7.70 - 7.72, 7.40,
7.31
Uke 49
01/12 - 05/12

Repetisjon Algebra  Rekker
Geometri
Underveiseksamen H'07 LF
Prøveeksamen H'07 LF
Obligatorisk innlevering 4
Frist: Fredag 05/12 kl 14.00

Uke 50
08/12 - 12/12

Prøve-eksamen
tirsdag 09/12 kl 09 - 14
LF Rette-veiledning
Studieuke


Uke 51
15/12 - 19/12

Underveiseksamen
tirsdag 16/12 kl 09-14


Oppgaver

Det framgår av undervisningsplanen ovenfor hvilke seksjoner i Sinus jeg går gjennom hver uke.

For eksempel vil jeg i uke 34 gå gjennom seksjon 1.1 - 1.4 i læreboken. Da regner dere gjennom eksemplene som står i disse seksjonene, og gjør oppgavene som hører til seksjon 1.1 - 1.4. De står etter kapittel 1, på side 30 - 32 i Sinus. Det kan lønne seg å se på eksemplene før forelesningene, og å begynne på oppgavene før øvingstimenene uken etterpå, slik at dere kan få hjelp da.

Ukeoppgaver:

I forelesningsplanen ovenfor har jeg satt opp noen ukeoppgaver fra læreboken Sinus. Disse oppgavene dekker de viktigste temaene - om dere ikke rekker å gjøre alle oppgavene i læreboken til hver uke, gjør i alle fall disse. Ukeoppgavene er satt opp samme uke som jeg gjennomgår stoffet. Stud.ass. vil gjennomgå oppgavene på tavlen uken etterpå. Det er lurt å forsøke på oppgavene selv før oppgavene gjennomgåes på tavlen, man lærer mye mer av gjennomgangen da.

Obligatoriske innleveringer

Det gis en obligatorisk innlevering for hvert av de åtte emnene i pensum, se egen oversikt. Tidsfrister for hver innlevering finner dere i undervisningsplanen ovenfor. Jeg forsøker å legge ut oppgavene til disse innleveringene så tidlig som mulig.

Eksamensoppgaver

Nedenfor følger en liste over underveis-eksamener og eksamener fra tidligere år.