Hilde C. Bjørnland:

Debate in Norwegian Newspapers

 

(In Norwegian)

Debate


Op-ed and debate articles

8. april 2017 Å lene seg mot vinden  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

1. februar 2017 Må utvide modellutvalget Debatt i Dagens Næringsliv (felles med Kjetil Storesletten)

26. januar 2017 Makromodeller i SSB Debatt i Finansavisen (felles med Kjetil Storesletten)

22. desember 2016 Begrenser oljeprisstigningen Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

13. oktober 2016 Hvor blir det av oppturen? Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

23. juni 2016 Norge trenger et finanspolitisk råd Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

3. mars 2016 Fallhøyde for boligprisene Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

7. januar 2016 Made in Norway. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.  Se også Video: Made in Norway

24. september 2015 Prioriteringer i en krevende tid. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

30. juli 2015 Nitrist sommer. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

04. juni 2015 Programmering for fremtiden. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

09. april 2015 Omstillingsdebatt på avveie. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

12. februar 2015 Tid for prioritering. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

30. oktober 2014 Kompetanse etter oljen. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

28. august 2014 Ingen dramatikk - ennå. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. Link til den omtalte forskningsrapporten av Bjørnland og Thorsrud (2014) finnes her.

3. juli 2014  Vendepunkt (“Tipping points”) . Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

13. mars 2014  Konkurranse i verdes rikeste land.Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

16. januar 2014 Boligpriser på avveie. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

14. desember 2013 Ringvirkninger av olje (felles med Leif Anders Thorsrud). Gjestekommentar i Finansavisen.

21. november2013 Bruk pengene smartere. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

5. september2013 Oljeringvirkninger (felles med Leif Anders Thorsrud). Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. Link til den omtalte forskningsrapporten av Bjørnland og Thorsrud (2013) finnes her.

1. august 2013 Valgkamp i en krevende tid. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

6. juni 2013 Asia i førersetet. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. Her er link til de omtalte forskningspublikasjonene.

11. april 2013 Detaljstyrt stat. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

7. februar 2013 Tåler vi halvert oljepris?. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

20. desember 2012 Klokskap før og etter. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

25. oktober 2012 En gjennomsnittlig skole. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

30. august 2012 Rikdom til besvær. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

28. juni 2012 I stormens øye. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv. 

 

8.mars 2012 Iran kan styrke todeling. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

19. januar 2012 Enkel fremtidstro. Kronikk i Dagens Næringsliv. (En kommentar til innlegget fra Forskningsleder i SSB Torbjørn Eika i DN 16. januar. Eikas innlegg finner du her).

 

12. januar 2012 Oljelandet. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

10. november 2011 Skjermet fra Eurokrisen. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

15. september 2011 Ond sirkel i USA. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

7. juli 2011 Evig boligprisvekst? Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

13.mai 2011 Staten – for stor og dyr. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

11.mars 2011 Jubileum og Justering. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

18. januar 2011 Oljens Ringvirkninger (felles med Espen R. Moen). Kronikk i Dagens Næringsliv.

 

6. januar 2011 Norge etter oljen (felles med Espen R. Moen). Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

21. oktober 2010 Budsjettråd. Kommentar i Dagens Næringsliv. (En kommentar til innlegget fra Statssekretær Hilde Singsaas i DN 18. oktober. Singsaas innlegg finner du her).

 

14. oktober 2010 Milliardjusteringen. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

26. august 2010 Vitenskap og politikk. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

1. juli 2010 Fare på ferde. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

25. juni 2010 Utfordringer for Norsk Økonomi. Debatt i Klassekampen.

 

20. mai 2010 Fedrepermisjon til besvær. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

24. april 2010 Farlig dyr olje?  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv under vignetten: ”Forskning viser at...

 

18. mars 2010 Tid for effektivisering.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

15. januar 2010 Mutert hollandsk syke.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

6. november 2009 Ansvarlig finanspolitikk.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

18. september 2009 Økonomene og finanskrisen.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

12. juni 2009 Få lyspunkter fra USA.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

24. april 2009 Evig gjeld.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

27. februar 2009 Skjønn og inflasjon.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

24. desember 2008 Skattelette kan stimulere veksten.  Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

17. oktober 2008 Bobler før tilbakeslag. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

28. august 2008 Lønnsomme investeringsprosjekter Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

27. juni 2008 Undervurdert resesjonsfare? Gjestekommentar i Dagens Næringsliv.

 

16. april 2008 Manglende kunnskap. Debattkommentar i Dagens Næringsliv (En kommentar til Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret. Øyes artikkel finner du her.)

 

4. april 2008 Hva skjer i boligmarkedet?. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

5. januar 2008 En fremtid uten olje. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

14. november 2007 Statsbudsjett i en uvanlig høykonjunktur. Kommentar i Økonomisk forum nr. 8 2007

 

19. oktober 2007 Når nysatsing blir tapssluk Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

24. august 2007 Fallende formuespriser Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

29. juni 2007 En aktiv pengepolitikk Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

4. mai 2007 Snur oppgangen snart? Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

9. mars 2007 Mål uten tilstekkelige virkemidler Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

12. januar 2007 Eksepsjonelle tider Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

 

8. september 2006 Hva driver aksjemarkedet? Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

16. juni 2006 Inflasjon på vei Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

21. april 2006 Når oljeprisen løper løpsk Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

3. februar 2006 Kompetente selskapsdamer Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

23. desember 2005 For lite kunnskap om finanspolitikken Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

28. oktober 2005 Bernanke og pengepolitikk Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

2. september 2005 Når det bobler over Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

24. juni 2005 Opp, ned eller uendret? Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

29. april 2005 Vi må tåle press Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

25. februar 2005 Hvorfor så opptatt av KPI? Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

31. desember 2004 En usikker verden. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

5. november 2004 Det handler om forventninger. Gjestekommentar i Dagens Næringsliv

26. november 2003 Alternative modeller. Debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

5. juni 2003 Norges Banks anslag på valutakursen. Debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

28. oktober 2002 Rom for endringer? NRK Rentepolitikk.

24. juli 2002 Kunnskap og skjønn. Debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

11. juli 2002 En troverdig penge- og finanspolitikk? Debattinnlegg i Dagens Næringsliv.