Hilde C. Bjørnland:

Popular talks

 

Selected Popular Talks


(Some in Norwegian)

25 August 2016 Norsk næringsliv i endring: Utfordringer og muligheter i oljenedturen, Abelias årskonferanse, Oslo.

24 May 2016 Energy Prices and the Global Business Cycle: Challenges and New Opportunities, Korea Development Institute, Seoul.

12 April 2016 The Norwegian industry: Challenges and new opportunities in the oil downturn, Statoil Future Energy Forum, Grieghallen, Bergen

9 March 2016 Commodities, Energy and the Macroeconomy Workshop at the Brookings Institution, Washington DC.

25 January 2016 Møte med Statsminister Erna Solberg og Finansminister Siv Jensen -“Fallet i oljeprisen og den økonomiske situasjonen” Statsministerens kontor.

20 January 2016 Norsk næringsliv i endring. Hvilke utfordringer står Norge overfor, og hvordan kan disse møtes? Børs-og verdipapirkonferansen 2016

6 January 2016 Hvilken vei går norsk økonomi?, Arbeiderpartiets nyttårskonferanse.

20 November 2015 Discussion of Vitor Gaspar and Paulo Medas: Fiscal management of non-renewable natural resources, Third IMF Statistical Forum, Frankfurt.

3 November 2015 En oljeøkonomi i omstilling - Utfordringer og muligheter, Grieg Investor-konferansen

9 June 2015 Macroeconomic Challenges for Resource-rich Open  Economies, Roundtable at International Economic Forum of the Americas, Montreal

10 March 2015 Good luck or good policy? BIs Årskonferanse

4 February 2015 Oljeprisfallet –Økonomiske og politiske utfordringer, CME og CAMP seminar.

9 October 2014 Statsbudsjettseminar. Handelshøyskolen BI

22 May 2014 Asia - driver of global growth and commodity prices - Implications for resource rich economies, The Norwegian Embassy, Beijing

10 April, 2014 Two speed world… Two speed Norwegian economy, British Embassy

18 March 2014 Todelt vekst – Todelt næringsliv. Foredrag Aktualitetsuka, Universitetet i Oslo

15 May 2013   Two speed world. Senior Management Council meeting - DNV

18 April 2013 Kan Norge konkurrere internasjonalt med verdens høyeste kostnadsnivå? NHO Hordalands Årskonferanse

3 April 2013 Åpen høring i Stortingets finanskomite om Perspektivmeldingen: Bærekraftig bruk av oljeinntektene.

7 February 2013 Halvert oljepris – hva kan skje med norsk økonomi? Valutaseminaret, Soria Moria.

17 January 2013 Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år – Litteraturhuset.

10 December2012 Utfordringer for Norge etter oljen. Kommentarer på CME seminar på BI.

9 October 2012 Statsbudsjettseminar, Handelshøyskolen BI

9 January 2012 Veksten og kapital: Er olje-Norge godt rustet for fremtiden? Foredrag på Solamøtet 2012.

5 January 2012 Grenser for offentlig vekst, selv i olje-Norge? Foredrag på NHOs årskonferanse 2012. Mine figurer

25 March 2011 Er norsk økonomi godt rustet til et liv etter oljen? Foredrag i Finansdepartementet (oppstart av arbeidet med Perspektivmeldingen).

10 March 2011 Hvor mye av det gode tåler Norge? Foredrag holdt på Spekters Vårkonferanse.

9 February 2011 Norges Bank Watch 2011 – Presentasjon. Se også: Pressemelding og rapport

8 February 2011 Økonomisk politikk når verden er i krise. Utfordringer for en liten, åpen økonomi Foredrag holdt på Valutaseminaret, Holmenkollen Park Hotel

11 November 2010 Symptomer på Hollandsk syke, i Norge?  Foredrag for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Sørmarka.

6 October 2010 Statsbudsjettseminar på BI. Mitt foredrag finner du her.

16 June 2010 Norges fremtid - i skyggen av Europa?  Foredrag for Statsrådens gruppe for tillitsvalgte, Nærings- og handelsdepartementet.

19 May 2010 ESOP fabler: The Financial Crisis - a revenge for Keynes? Debate at the University of Oslo. My comments are here.

6 May 2010 Partnerforums vårkonferanse: Effektivitet i Staten. Mitt foredrag finner du her.

9 March 2010 BIs pris for fremragende forskningsformidling. Mitt foredrag finner du her.

22 February 2010 Norges Bank Watch 2010 – Pressemelding og rapport

29 October 2009 Finanspolitikkens muligheter og bergrensninger. Seminar for NHO.

14 October 2009 Statsbudsjettseminar på BI. Mitt foredrag finner du her.

2 September 2009 Professorial inauguration lecture. See also: News on appointment

24 November 2008 Norsk økonomi etter finanskrisen. Foredrag for Advokatfirmaet Selmer

20 November 2008 Hvor går norsk økonomi etter Finanskrisen? Foredrag for Finansdepartementet, Soria Moria

1 February 2008 Global inflation, monetary policy and turbulent financial conditions, Foredrag holdt på Valutaseminaret, Sanderstølen.

14 September 2006 Kredittilsynets jubileumskonferanse, Oslo.

10 November 2005 Pengepolitikk i praksis. Fakta og fiksjon. Høstkonferansen, Samfunnsøkonomisk forening.

8 December 2004 Nobelprisvinnere i Økonomi 2004 (Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne), Foredrag for Vitenskapsakademiet

22 October 2004 Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel. Se også Sparebankforeningens hjemmeside

22 April 2004 Norges Bank Watch 2004 - Rapport

22. April 2004 Norges Bank Watch 2004 - Pressemelding

26 March 2004 Gjennomføringen av pengepolitikken Foredrag holdt på konferanse om pengepolitikk i Norges Bank. Se også Norges Banks hjemmeside:

20 October 2003 Finanspolitikken, om konjunktursvingninger og makroøkonomisk styring Kurs i Samfunnsøkonomisk forening for lærere i samfunnsøkonomi ved videregående skoler.

18 March 2003 Rentenes betydning for prognoser av valutakursen Miniseminar om valutakurser, Nordea Bank.

31 January 2003 Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - styring under usikkerhet Foredrag holdt på Valutaseminaret, Gausdal.

7 January 2002 Moderne konjunkturforskning i et historisk lys. Plenumsforedrag holdt på det 24. forskermøtet for økonomer.